AdobeStock_141375321.jpeg

Håll dina lösningar uppdaterade!

En IT-miljö är i ständigt förändring, och när ett integrationsprojekt är avslutat är det naturligt att man behöver skynda vidare till nästa område som kräver uppmärksamhet. I många fall kan en lösning fungera felfritt i åratal, men det är inte ovanligt att små brister uppstår med tiden.

Att skjuta dessa framför sig för länge kan få allvarliga konsekvenser. Det kan innebära till exempel inlåsning i IT-lösningar som inte stöder verksamheten på bästa sätt, eller i värsta fall tekniska problem som har direkt inverkan på produktion och tjänsteleverans.

Med vår standardiserade tjänst för ändringshantering hjälper vi er att kontinuerligt anpassa era lösningar så att de på bästa sätt stöttar era verksamhetsprocesser. Målet är att agera proaktivt istället för reaktivt, och gradvis bygga bort problem istället för att samla dem på hög.

Change management kan avropas på två sätt:

  • På direkt förfrågan från dig som kund eller partner
  • På rekommendation från iCore Service Center.

Lämna in en change request

Du kan lämna in en change request via vår Serviceportal, eller via mail.

Om du skickar ett mail ska det innehålla följande information:

  • Beskrivning – En detaljerad beskrivning av ändringen, inklusive iCore-processen som påverkas av ändringen.
  • Önskat leveransdatum – Meddela oss om ändringen är verksamhetskritisk (= du behöver den så snart som möjligt), eller om du har ett specifikt leveransdatum i åtanke.
  • Kommunikation och inloggningsbehörighet
  • Kontakt – En lämplig kontaktperson med kunskap om ditt företags IT-arkitektur.