AdobeStock_377923443.jpeg

Fokusera på affären - dina dataflöden är i goda händer!

Vi vill att du ska kunna fokusera på det som är viktigt för dig - att utveckla din verksamhet och affär, och vara trygg med att affärsprocesser och dataflöden fungerar problemfritt.

En integrationslösning är ofta affärskritisk. Den måste vara igång och göra sitt jobb. I många fall körs vissa processer, som t ex fakturering och vissa uppdateringar av register, utanför kontorstid för att inte störa affärskritiska processer.

När det gäller t ex en e-handelsplattform måste den fungera vid givna tider och under givna förutsättningar. Här gäller – rätt information vid rätt tid. Det är helt avgörande för att ett köp ska bli av.

Med iCore Managed Services tar vi på oss ansvaret för att integrationer och dataflöden funkar som de ska.

Vad ingår i Managed services?

Vi erbjuder tre paket för Managed services: Basic, Professional och Premium.

Service Basic Professional Premium
Health check X X X
System monitoring X X X
Infrastructure monitoring X X X
Process monitoring (passive) X    
Process monitoring (active)   X X
Reporting   X X
Continuous improvements   X X
Product owner - integrations     X

Health check

En hälsokontroll där vi går igenom:​

  • Integrationerna som körs i systemet/systemen​

  • Hur minnesresurser används​

  • Hur systemet/systemen används​

  • Felrapporter, m.m.

System monitoring

En automatiserad övervakningstjänst som kontrollerar tillgängligheten för iCore-systemen som ingår i din integrationslösning. 

Om något av systemen är otillgängligt eller under hög belastning kommer detta automatiskt att rapporteras till iCore Service Center. Innan några åtgärder vidtas meddelas kunden och får bestämma vad som ska göras härnäst.

Infrastructure monitoring

En automatisk tjänst som kontinuerligt övervakar din/dina servers hälsostatus. Tjänsten kontrollerar tillgängligt diskutrymme, RAM-minne, CPU-användning och rapporterar tillbaka till iCore Service Center.

Om ett problem upptäcks meddelas kunden som får bestämma vad som ska göras härnäst.

Process monitoring

Säkerställer att alla transaktioner och meddelanden som behandlas av dina iCore-system fungerar korrekt och att de når sina destinationer. Om några fel uppstår meddelas kunden och får bestämma vad som ska göras härnäst.

Reporting

Ett separat iCore-system som gör det möjligt att skapa skräddarsydda rapporter (formatterade och stylade XML-rapporter) som kan skickas till olika mottagare.

  • Uttökad felrapportering​
  • Avstämningsrapporter
  • Rapporter för att förmedla information om t ex ordrar som processats, eller fakturor som skickats.

Continuous improvements

Vi tar regelbundet fram förbättringsförslag för dina integrationer baserat på användningsmönster och vår etablerade erfarenhet.

Product owner – Integrations

iCore Service Center tar en aktiv roll i att utveckla och förbättra din integrationsstrategi och dina integrationer utifrån dina affärsbehov.