AdobeStock_141375321.jpeg

Släpp lös din digitala innovationskraft!

Med integrerade system kan du få ordning på din IT-arkitektur och öppna upp möjligheter till digitalisering, innovation, automatiserade processer och mycket mer.

I takt med digitaliseringen har företagens ekosystem av system och appar blivit mer och mer komplext. Användandet av molnbaserade tjänster (Software as a Service) har ökat explosionsartat - det genomsnittliga företaget använder idag 110 SaaS-appar! För att stödja företagets kritiska affärsprocesser krävs att alla dessa system och appar kan kommunicera på ett effektivt sätt. Det kräver också att den data som skapas och lagras i olika källsystem och databaser är tillförlitlig. 

Parallellt med denna utveckling har IT gått ifrån att vara en supportfunktion till en strategisk nyckelroll. Frågor som rör IT och integration har gått ifrån att bara involvera CIO och IT-avdelningen till att bli en angelägenhet för alla.

Spaghettiröra – och annat trassel

Digitaliseringen och dess följder medför stora utmaningar för verksamheter och företag.

Digital oreda

Den gamla välkända "digitala spagettin" som uppstår när man har många hårda "punkt-till-punkt-kopplingar" mellan sina system. Dessa kopplingar resulterar i rigid infrastruktur - det blir svårt att byta ut ett system, och förändringar tar lång tid att genomföra.

Datasilon

Data är inlåst i applikationer och är inte tillgänglig när och där den behövs.

Datahantering och säkerhet

Med ökningen av digitala data kommer behovet av lagring, hantering och analys. Skydd av känslig information och att uppfylla dataskyddslagar har blivit en stor utmaning.

Digitala affärsprocesser

Även om digitala affärsprocesser på många sätt är en stor effektivitetsvinst, så medför de också nya risker. En affärsprocess som avbryts kan blir mycket kostsam och påverka förhållanden med kunder och leverantörer. Även inaktuell data är en utmaning – Förr var det en maskin som havererade, nu är det t ex ett lagersaldo som inte är uppdaterat.

Strukturera med smart integration

När du kopplar ihop dina system och applikationer öppnas nya möjligheter att automatisera och förbättra dina affärsprocesser. 

På iCore har vi i mer än 20 års tid utvecklat integrationslösningar för företag och organisationer i nästan alla branscher. Enligt vår erfarenhet ligger nyckeln till framgångsrik integration huvudsakligen i två komponenter: integrationsramverk och integrationsplattform.

Integrationsramverk

Integrationsramverket innehåller viktiga komponenter som integrationsstrategi, riktlinjer och rolldefinitioner.

Syftet med ramverket är att tydligt beskriva hur företaget använder integration för att nå sina affärsmål, samt att definiera gränserna för nuvarande och framtida projekt. Utan ramar kan du bli sittande med ett stort antal inkonsekventa lösningar av låg kvalitet som inte fungerar bra tillsammans.

Integrationsplattform

Integrationsplattformen ska ge dig full kontroll över dina affärsprocesser och din data. Plattformen bör kunna tillhandahålla:

  • Low-code verktyg för att snabbt utveckla lösningar. 
  • En arkitektur som möjliggör "lösa kopplingar" mellan dina applikationer och återanvändning av integrationskomponenter.
  • Funktioner för övervakning och spårning av integrationsflöden. 

Vad du får

När utvecklingen av integrationslösningar sker i ett eget produktlager har det flera positiva effekter ur ett ledningsperspektiv:

  • Anpassningsbar infrastruktur – Du kommer att ha en datainfrastruktur som lättare kan anpassas till dina affärsmål. När du gör ändringar i lösningen, till exempel lägger till system eller verktyg, påverkar det bara integrationsarkitekturen lokalt.
  • Maximerade legacysystem – Du kommer att kunna få ut mer av dina befintliga system och behöver inte uppgradera eller byta ut dem så ofta som tidigare.
  • Standardiserade integrationslösningar – Du kommer att ha väldokumenterade, standardiserade lösningar som inte kommer att ligga i händerna på en enskild person. Det personliga beroendet minskar avsevärt, liksom de administrativa kostnaderna.
AdobeStock_384353068.jpeg

Vi är din integrationspartner

Under tjugo års tid har vi byggt integrationer mot alla sorters system, både åt offentliga verksamheter och företag i många olika branscher.

Vi hjälper dig integrera på rätt sätt och skapar en grund för digitalisering och automatisering som du enkelt kan bygga vidare på. 

Kontakta oss