AdobeStock_485997474.jpeg
Artiklar

Hitta de gömda diamanterna!

Många verksamheter sitter på en stor mängd data som är outnyttjad och som har potential att bidra till betydande affärsvärden. Genom att använda data på rätt sätt kan det bli en strategisk tillgång för hela verksamheten.

Ett enkelt första steg för att utnyttja större del av organisationens data är att korsreferera olika typer av information från olika system och applikationer, för att hitta samband och logik – och även identifiera flaskhalsar och kundreaktioner som bolaget tidigare inte tänkt på. Det öppnar upp en helt ny värld av insikter om den egna verksamheten.

Första stegen för att arbeta mer datadrivet

  1. Korsreferera befintliga data – Genom att korsreferera data mellan system och delar av verksamheten kan ny information upptäckas. Verksamheten börjar då styras av analyser, istället för enkel rapportering av data och resultat. I början sker detta oftast manuellt men för datamogna verksamheter blir nästa steg att sätta upp autokorrelationer där information enkelt kan utläsas i form av exempelvis grafer och statistik.
  2. Värdera och bedöm den data som samlas in – Utan en tydlig målgrupp och syfte blir insamlad data meningslös. Många data i verksamheter samlas in per automatik, rapporteras av medarbetare, men förblir outnyttjad.
  3. Låt IT vara möjliggörare – Det är IT-avdelningens roll att säkerställa att data samlas in och information når fram. Sedan är det ekonomiavdelningens, rättare sagt controllernas, ansvar att förädla denna och ge underlag för affärsbeslut.

Utmana gamla sanningar – hitta nya nyckeltal

Moderna verksamheter arbetar strategiskt och datadrivet. De identifierar nya nyckeltal och påverkansfaktorer. Är orsaken till att försäljningen viker ett resultat av marknadskonjunkturen, att kunderna inte längre upplever en strömlinjeformad köpprocess, eller att säljarna arbetar på fel sätt? Vad som påverkade en verksamhet för tio eller tjugo år sedan är inte samma idag.

Kolbitarna som aldrig blir en skinande diamant

Vissa insatser kanske inte längre skapar den nytta de en gång gjorde. Det är mer än vanligt att verksamheter har en övertro till ”vi har alltid gjort såhär-mentaliteten”. Satsa på aktiviteter vars resultat går tydligt att analysera, mäta och följa upp. 

Slutsats

Många verksamheter följer fasta rutiner och gamla processer, vilket ger trygghet, men skapar lite utrymme för innovation och förändring. Första steget till att arbeta mer datadrivet är att börja med att gräva i den data som redan finns, för att jämföra med data från andra delar av verksamheten för att få en helhetsbild.

En integrationsmotor är ett kraftfullt verktyg för att samla in, strukturera och visualisera data – automatiserat och med minimal handpåläggning. Det ger hela verksamheten möjlighet att fokusera på vad de gör bäst – och på så sätt skapa oöverträffad affärsnytta.