White papers

Integrationsplattformens roll i dataintegration

Att förstå dataintegration är kritiskt för moderna företag som strävar efter att utnyttja data som en strategisk tillgång. Detta är del två i en serie white papers som fungerar som en omfattande introduktion till dataintegration.

Syftet är att hjälpa CIO:er, systemarkitekter och integrationsutvecklare att förstå de grundläggande koncepten, utmaningarna och strategierna som är involverade i att flytta data från det operativa lagret (den dagliga verksamheten) till det analytiska lagret.

I del två tittar vi närmare på integrationsplattformens roll i dataintegration och vilka krav du ska ställa på den. 

  • Integrationsplattformen som en central komponent för att modernisera infrastrukturen.
  • Val av integrationsplattform – vilka faktorer är det som avgör? Utred dina behov (t ex användarpersonas, arkitektur och övervakning), och checka av mot plattformsleverantören.
  • Vilka är fördelarna med en molnbaserad integrationsplattform?

Detta white paper är på engelska.

Ladda ner detta white paper

Fyll i formuläret så får du en nedladdningslänk inom kort.