Kontoret wallenstam.jpg

Trygghet med en driftssäker integrationslösning

Wallenstam, förvaltare och utvecklare av bostäder och kommersiella fastigheter, stod inför utmaningen med en markant ökad datavolym. För att säkerställa effektiv kommunikation mellan olika system och leverantörer vände de sig till iCore. 

– Vi var i behov av en robust integrationslösning som kunde växa med vår verksamhet, säger Kenneth Hansten, Business Data Architect på Wallenstam. 

Wallenstam har sitt huvudkontor i Göteborg och är verksamma inom både Göteborg och Stockholm. Med cirka 250 anställda förvaltar de över 200 fastigheter, både kommersiella och bostadsfastigheter. Den snabbt växande datamängden gjorde att behovet av en pålitlig integrationsplattform blev tydligt.  

– Vi fick rekommendation om iCore och tog in dem vid övergången till ett nytt affärssystem, säger Kenneth.  

Wallenstam har integrerat iCore med Dynamics 365 Finance and Operations System, vilket möjliggör snabb dataöverföring och ger en skalbar och flexibel lösning. Nu kan de enkelt ansluta externa parter och processa data snabbare, vilket ger konkurrensfördelar.  

– En fördel med löst sammankopplade system är att det blir enkelt att byta ut specifika komponenter. Ett konkret exempel är när vi uppgraderade till Dynamics 365, vilket vi lyckades genomföra på endast två veckor, mycket tack vare integrationsplattformens flexibilitet, säger Kenneth. 

Wallenstam använder också iCores plattform för publicering av lediga lokaler på externa marknadsplatser.  

– iCore fungerar som en katalysator för att utforska nya tekniska möjligheter, säger Kenneth. 

Kenneth Hansten_Wallenstam.jpg

iCore fungerar som en katalysator för att utforska nya tekniska möjligheter,

Kenneth Hansten, Business Data Architect på Wallenstam

Ett företag i Wallenstams storlek, där varje fastighet är ett eget bolag, hanterar omfattande ekonomisk information som ska konsolideras inför varje årsbokslut. Automatisering av dessa processer medför att verksamheten blir mer kostnadseffektiv och tidsbesparande. 

– Genom att automatisera och effektivisera våra processer har vi kunnat minska manuellt arbete och skapa bättre datakvalitet, säger Kenneth. 

Att iCore är baserade i Göteborg såg Wallenstam också som en fördel, då Wallenstams huvudkontor samt it-avdelning utgår från Göteborg. Men främst var det iCores erfarenhet av integration och konsultkompetens som var viktig, menar Kenneth. 

– iCore är experter på integrationer och erbjuder färdiga lösningar. Deras integrationsplattform är driftsäker och ger oss en känsla av trygghet. Vi uppskattar deras kundfokus och teamets tillgänglighet. De är lätta att nå och har en gedigen support, säger Kenneth. 

Om Wallenstam

Wallenstam AB är ett svenskt fastighetsbolag med huvudkontor i Göteborg och som gör mer än förvaltar hus. I nära samarbete med staden arbetar företaget för att skapa trygga platser och områden som människor vill bo i, arbeta i och besöka. Wallenstam bygger, utvecklar och förvaltar fastigheter i Stockholm, Göteborg och Uppsala.