D-Congress 2024.png
Nyheter

iCore delar sina tankar om hållbar
e-handel inför D-Congress 

Årets tema på D-Congress, "Innovation for Impact", belyser behovet av att ledande aktörer inom handeln tar initiativ för att främja en övergång mot en mer cirkulär ekonomi. För iCore, som har lång erfarenhet inom integrationslösningar, är detta en nyckelfråga. Thomas Madsen berättar här mer om vikten av smart integration och hållbarhet i dagens föränderliga e-handelslandskap.

– Det handlar inte bara om att erbjuda miljövänliga produkter utan också att säkerställa att interna processer är effektiva och minskar onödigt resursslöseri. För att uppnå hållbarhet inom e-handel måste företag integrera hållbara processer i hela sin verksamhet, säger Thomas Madsen.  

Thomas understryker vikten av att digitalisera, dokumentera och automatisera processer som en integrerad del av ett hållbart företagande. Genom att förvandla gamla rutiner till smarta och effektiva metoder kan företag möta en betydande del av de krav som ställs på hållbarhet. 

–  Många kunders krav sträcker sig bortom produkter och pris, och dagens konsumentmedvetenhet är betydligt högre jämfört med för bara tio år sedan. Detta ställer ännu högre krav på företag att optimera processer från inköp till leverans för att möta dessa förväntningar och samtidigt främja tillväxt och kundnöjdhet. Vi ser en tydlig koppling mellan hållbarhet och effektiva, digitala processer inom e-handeln, säger Thomas.

d-congress-temabild-utan-text-875x450-01.jpg

Besök iCore på D-Congress den 6-7 mars i monter G01:09

Du får värdefulla insikter om hur din verksamhet kan dra nytta av smart integration och hållbara processer. D-Congress är Sveriges största mötesplats för den digitala handeln och erbjuder en unik möjlighet att interagera med ledande branschexperter, identifiera nya trender och skapa värdefulla kontakter.