21_05_ICORE_Support_050.jpg
Nyheter

ITIL lägger grunden för tillväxt på iCore

Från support till servicecenter och våra nya molntjänster kräver iCores tillväxt mer struktur och processtänkande. Det är därför vi har beslutat att anta ITIL-praxis inom alla dessa områden.

– Med ITIL kan vi svara snabbt och skapa mer värde för våra kunder. Vi är mindre beroende av individuella kompetenser och kan leverera lösningar som är optimerade för kundens behov, säger Karin Bui Källkvist, chef på iCore Service Center.

Under 2019 utvecklades iCore supportcenter till ett fullfjädrat service center som gav våra kunder tillgång till både teknisk support och hjälp med att hantera deras integrationer. Efter att ha arbetat enligt metoderna i ITIL version 3 under de senaste åren, går vi nu upp till ITIL version 4 med målet att uppdatera alla nya och befintliga processer till denna standard.

Vår nya molninvestering har skapat fler interna processer och ITIL har hjälpt oss att strukturera vårt arbete mer effektivt. Det hjälper oss att förbättra samarbetet mellan våra olika team - Professional Services, Service Center och Cloud.

Genom implementeringen av ITIL version 4 kan våra team snabbt samla in information och statistik, hitta mönster på lösningar som sedan tydligare kan ge förbättringar för kunderna.

– ITIL hjälper oss att designa processer som vi kan växa med - det är ett välkänt ramverk inom IT-branschen. Vi kan nu svara snabbt på kundförfrågningar, både i Sverige och utomlands, säger Karin Bui Källqvist.

Att ha dessa bästa metoder att falla tillbaka på är särskilt värdefullt eftersom iCore arbetar med företag i så många olika branscher och tillhandahåller både lokala lösningar och molnlösningar.

 – Vår nya molninvestering har skapat fler interna processer och ITIL har hjälpt oss att strukturera vårt arbete mer effektivt. Det hjälper oss att förbättra samarbetet mellan våra olika team - Professional Services, Service Center och Cloud. ”, säger Karin Bui Källkvist.

Vad är ITIL?

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) är en samling metoder för hantering av IT-tjänster, som fokuserar på att leverera IT-tjänster av hög kvalitet till ett rimligt pris. ITIL används som en guide för att hjälpa olika avdelningar att förbättra värdet på sina tjänster genom att fokusera på att lösa affärsproblem snarare än att bara förbättra IT-kapaciteten.