skiss_MASMA98047.jpg
Nyheter

Smartare elavläsningar för Borås Elnät

År 2018 beslutade riksdagen om krav på nya funktioner i elmätare. Som en konsekvens måste alla elnätsföretag i Sverige byta ut eller uppdatera sina elmätare före år 2025.

– Tack vare iCore kan vi förbereda oss för kommande förändringar och hålla oss före våra konkurrenter, säger Joakim Borgström, IT-chef på Borås Elnät.

Som svar på dessa krav ersätter det svenska kraftbolaget Borås Elnät alla sina elmätare i 50 000 anläggningar. Den nya lagen kräver att företag gör avläsningar var 15:e minut och för att hantera detta kommer Borås Elnät nu använda iCores integrationsplattform.

– Processen kommer att automatiseras helt, data samlas först in och skickas sedan till relevanta system utan manuell inblandning. Plattformen gör det också möjligt för Borås Elnät att visualisera data på ett helt nytt sätt och de har också bättre kontroll över vem som tar emot vilken data, säger Tomas Zorjan, Key Account Manager på iCore.

Från och med den 1 januari 2025 kräver en ny lag att elföretagen ska tillhandahålla elavläsningar var 15:e minut. Målet är att ge kunderna mer makt och fler möjligheter att påverka deras elräkning, främja inhemsk elproduktion och i allmänhet att använda det publika elnätet mer effektivt.

– iCore-plattformen förvandlar grundläggande data från mätare, arbetsordrar, mätarbyten och berörda system som fältservicesystem, nätverksinformationssystem, klientinformationssystem och mätinsamlingssystem.

Plattformen standardiserar alla systemformat. Detta gör det möjligt för Borås Elnäts olika system att enkelt interagera och skapar en effektivare IT-arkitektur med snabbare och automatiserad dataöverföring. Informationen skickas alltid till rätt funktion - kundchefer får en typ medan ekonomi får en annan.

– En annan fördel är högre kapacitet för larmhantering; ett direktmeddelande skickas till rätt person om något inte fungerar. 

iCore-plattformen stöder också visualisering av data på specifika dashboards som ger en tydlig översikt för företagsledningen.

– Tack vare iCore kan vi förbereda oss för kommande förändringar och hålla oss före våra konkurrenter. Detta gör att vi bättre kan betjäna och stärka våra kunder och ger oss en teknisk plattform som passar alla framtida behov, säger Joakim Borgström, IT-chef på Borås Elnät.