iCore Bootcamp 2023 – Hur stor roll spelar företagskulturen?

iCore Bootcamp 2023 – Att skapa ett datadrivet mindset i organisationen handlar till stor del om att skapa en tydlig roll för data- och integrationsfrågor i organisationen. Det handlar också om hur er företagskultur understödjer detta.