Skaffa bättre ordning på ekonomin!

Med Rillion, fd Palette, kan du få in fakturadata automatiskt, automatisera godkännandearbetsflöden och få PO:er automatiskt matchade med fakturor och varukvitton. Ett komplett tidsstämplat granskningsspår ger transparens.

rillon_logo.png

Processautomatisering och optimering

Alltid på - 100% automatiserad lösning - inget manuellt arbete i kärnprocesserna. Total ägandekostnad minskar med mer än 25%.

Synlighet och kontroll 

Få en fullständig översikt över dina processer, öka affärsintelligensen och förutsäg problem innan de uppstår.

Väx med tiden

Standardisera delningen av kunddata - Lägg enkelt till eller ta bort applikationer och affärsprocesser. Bli mer flexibel och skapa grunden för kontinuerlig förändring. Skapa synergier med andra intressenter.

Rillion hanterar komplexa godkännandearbetsflöden och sofistikerad automatiserad PO-matchning som ökar produktiviteten på ekonomiavdelningen genom att automatisera behandlingen av leverantörsfakturor.

iCore-acceleratorn för Rillion gör det enkelt att integrera Rillionmed övriga system när ekonomidata behöver sammanställas. Acceleratorn innehåller inbyggd funktionalitet för datatransformering, processautomatisering, övervakning och larm. Data som hämtas från olika endpoints behandlas, berikas och valideras i iCore.

Här är exempel på dataflöden som kan automatiseras:

  • Fakturor
  • Beställningar
  • Kontotabell inklusive anslutningsregler
  • Leverantörer
  • Budgetvärde

Alla iCore-acceleratorer innehåller inbyggd funktionalitet för datatransformering, processautomatisering, övervakning och larm.

Vill du veta mer om hur du kan integrera Rillion?

Kontakta oss