Sök

Betalningshantering via iCore för Unit4 Business World

iCore erbjuder nu Unit4-kunder en standardlösning som underlättar en helt automatiserad betalningsprocess, från e-handel till kassaflöde. Vår betalningslösning låter ditt team fokusera på kärnverksamheten - de behöver inte spendera tid på att övervaka transaktioner eller använda flera system för att utföra enkla uppgifter.

Vilka är fördelarna med en automatiserad betalningslösning?

Vår standardiserade betalningslösning för Unit4 använder Danske Banks betalningsfunktionalitet och fungerar som ett komplement till befintlig order- och fakturahantering i Unit 4 Business World (tidigare Agresso). Lösningen minskar avsevärt behovet av administration och eliminerar fel som uppstår vid manuellt arbete.

Ett säkert val för din organisation och dina användare

Betalningshantering med iCore inkluderar avancerad loggning, spårbarhet och säkerhetsfunktioner. All data som behandlas i lösningen lämnar ett fullständigt granskningsspår med en detaljnivå anpassad till användarens kvalitetskrav. Med  vår stabila och pålitliga integrationsmotor (iCore Integration Suite) med dess inbyggda larmfunktionalitet som grund kräver lösningen ingen manuell övervakning. ICore-systemet berättar om något går fel och ger detaljerad information om vad som orsakade problemet.

Lägg till mer automatisering och integration när du är redo

Vår betalningslösning är den idealiska utgångspunkten för att gradvis bygga en omfattande integrationslösning som kan överföra och bearbeta alla typer av digitala dokument mellan affärspartners (kunder och leverantörer) samt interna system och applikationer. Unit4 Business World kan enkelt utökas med andra integrerade tjänster som ökar produktiviteten och minskar behovet av manuellt arbete.

Ditt företags digitaliseringsresa börjar med integration!

Thomas Madsen

Chief Marketing Officer
Vill du veta mer? Låt oss kontakta dig: