Sök

Morgondagens vinnare tar hand om sin data

Från råvara till nödvändighet. iCore vill hjälpa företag över hela världen att ta kontroll över sin data och fatta välgrundade affärsbeslut på ett ögonblick.

- Företag som arbetar professionellt med sin data är de största vinnarna. Företagsintegrationslösningar har en ännu viktigare roll att spela i framtiden, säger Mikael Boquist, VD för iCore Solutions.

Idag är iCore Solutions en viktig aktör på den nordiska marknaden för systemintegration. Med installationer i mer än 30 länder och ett kontor i London är företaget nu redo att ta sin integrationsplattform och leveransmodell till en internationell marknad.

- Sverige ligger i framkant inom IT och har ett gott rykte. Trots att iCore är relativt litet ser vi stora möjligheter att ta marknadsandelar internationellt.

iCore grundades 2001 och består idag av mer än 50 integrationsdesigners, utvecklare och projektledare. Affärsmodellen bygger på starka långvariga kundrelationer.

- Vi åtar oss att leverera en lösning som fungerar över tid, även om kunden beslutar att uppdatera eller till och med ersätta de integrerade systemen. Några av våra kunder har drivit samma integrationsflöden i upp till 17 år!

Det ökande behovet av företag att använda realtidsdata för att fatta affärsbeslut är en fördel för iCore. Med andra ord - systemintegration blir allt viktigare för att företag ska hålla sig relevanta och konkurrenskraftiga.

- Morgondagens vinnare är de företag som behandlar sin data med den respekt den förtjänar. Detta innebär både att ha kontroll över den, men också att kunna använda den på nya sätt som gynnar organisationen. Företagsledare kan extrahera data och snabbt fatta välgrundade beslut om de kombinerar rätt teknik och processer.

För iCore har idén att bli en internationell aktör funnits från början och de slutar inte med det nya kontoret i London. Mikael har blickat mot resten av Europa och Asien, målet är att etablera flera internationella kontor de närmaste åren.

- Vi använder vår kompetens för att hjälpa företag att överleva global konkurrens. Företag behöver ett nytt sätt att tänka på sina data och plattformar, allt måste fungera tillsammans, säger Mikael Boquist.

Vill du veta mer? Låt oss kontakta dig: