Sök

Upptäck nya möjligheter

Med en strategisk approach till integration, och med support från iCore, kan ni utöka er kundbas, generera nya affärer och öka intäkterna.

Utveckla er affär

Med en integrationsplattform kan ni bygga managed services ("funktionstjänster") som hjälper era kunder i deras dagliga verksamhet såväl som i deras digitala omvandlingsprocess.

Managed services kan förbättra era marginaler, framtidssäkra er affär och skapa värde för era kunder.

  • Genom att tillhandahålla "integration som en tjänst" blir det lättare att behålla kundens verksamhet även om de byter till en applikation som du inte erbjuder (en "klibbig effekt"). Ni kan stärka er relation till kunden ytterligare genom att även integrera andra system och applikationer.
  • Skapa standardintegrationspaket (fast pris) med valfria anpassade lösningar (flexibelt pris). Återanvändning av befintliga paket och lösningar kommer att resultera i avsevärt förbättrade marginaler på era integrationsprojekt, samt förbättra er förmåga att hålla tidsramar och budget.
  • Minska risken i projekt.
  • Minska personliga beroenden.
  • Leverera effektiv och professionell support, underhåll, förändring och vidareutveckling.

Bygg starkare kundrelationer

För att bygga starka, långvariga kundrelationer måste ni kunna tillhandahålla skalbara driftsmodeller. Fastna inte i att stödja er befintliga kundbas med taktiska perspektiv och kontraproduktiva incitament!

iCore Cloud Services- plattformen erbjuder sätt att både skapa skalbara och flexibla integrationslösningar samt effektivt underhåll.

Vill du veta mer? Låt oss kontakta dig: