Sök

Beslutsstöd för framgångsrik IT-strategi

Trenden är tydlig: allt fler företags IT-investeringar och ansvarsområden flyttas från IT-avdelningar till affärschefer. Ändringsförfrågningar och nya investeringsinitiativ kommer ofta från processägare eller CFO. CIO kan vara involverad på någon nivå, men budgetbeslutet ligger alltmer sällan hos dem.

Affärschefer tenderar att fatta beslut som fokuserar på att minska time-to-market och lösa kundernas behov. Samtidigt ansvarar också många företagsledare för IT-budgetar, det kan leda till kortsiktiga beslut som inte tar hänsyn till påverkan på organisationens IT-arkitektur. IT-avdelningen ansvarar fortfarande för drift och underhåll av de tekniska lösningarna och måste hantera de praktiska konsekvenserna av dessa beslut.

Vi rekommenderar starkt att du inte satsar på "snabba vinster". Det kan tyckas tilltalande och ge en acceptabel lösning i stunden men det är viktigt att ta hänsyn till de långsiktiga kostnaderna för underhåll, uppgraderingar och modifieringar.

ROI och TCO

ROI (Return On Investment) och TCO (Total Cost of Ownership) är två viktiga prestandaindikatorer som ger dig överlägsen administrativ makt om de används korrekt. Vår erfarenhet visar att en tydlig integrationsstrategi baserad på affärsmålen kommer att resultera i enastående TCO över tid. En bra ROI är relaterad till de kortsiktiga affärsmålen.

Investeringar i affärsintegration är normalt ”mellan- till långsiktiga” investeringar. Om du lägger tid och ansträngning på strategi, plattform och projekt kommer du snart att se en positiv effekt på både ROI och TCO. Du får kontroll över dina integrationskostnader, som ofta är en betydande (men dold) del av IT-projektkostnaderna.

Förbered dig innan du bestämmer dig

På iCore har vi mycket erfarenhet av att ge företag råd om deras IT-strategi och relaterade investeringar. Analys och rådgivning är centrala tjänster som kan förbättra din kunskap om din organisation och dina affärsprocesser. Du kommer att bli mer konkurrenskraftig och lära dig att förvandla din data till vinst.

Vill du veta mer? Låt oss kontakta dig:
  • Nyheter

    Ny rapport från Radar Group

    Radar group har nyligen publicerat en ny rapport om läget i integrationsbranschen. Läs ett utdrag här!