Sök

Skapa digital ordning och reda

I dagens techsamhälle ökar informationsvolymerna snabbt. De interna systemen blir fler, och bolagen svämmas över av appar som kommer in i IT-infrastrukturen via mobila enheter.

En fråga som ofta saknar svar är: Vem äger apparna och förvaltningen av dom?  Och vem äger datan som strömmar i alla dessa appar? Är det IT eller verksamheten?

Det är ledningen som äger frågan!

Det finns inte någon annan som har mandatet att se till att verksamhet och IT ”går i takt” med varandra. De företag där detta sker är också de mest framgångsrika. Idag är kunskapen om och makten över den egna datan kanske den enskilt viktigaste förutsättningen för affärsutveckling och innovation.

 


 

Vad händer vid ett "digitalt produktionsstopp"?


Vi vet av erfarenhet att allvarliga systemfel som leder till produktionsstopp kan bli mycket kostsamma. Det påverkar ofta både kund- och leverantörsrelationer. Ofta är det även en avtalsfråga.

 

Kan din verksamhet hantera ett produktionsstopp?


 

Förvalta dina system på rätt sätt

Det är viktigt att ha rutiner för kontinuerlig översyn av dina system. Du kan se det som en regelbunden service (jmf tusenmilaservice för bilen) för dina system, processer och integrationer.

 

Kolla checklistan

Skapa ordning i den digitala röran

Det ligger nära till hands att delegera bort ansvaret, eller helt enkelt kapitulera inför utmaningarna, men faktum är att det går att ordna upp den IT-röra som en organisation i otakt skapar.

  • Se till att involvera IT i affärsutvecklingen – Låt dom vara med och automatisera och effektivisera bolaget med hjälp av struktur, ordning och reda och en välgrundad integrationsstrategi.
  • Undvik digital spaghetti - Använd en integrationsplattform. Med fler appar, system och datakällor krävs en övergripande struktur för att inte fastna i datasilon och digital spaghetti. 
Vill du veta mer? Låt oss kontakta dig: