Sök

Skapa rutiner för systemförvaltning

Det är viktigt att ha rutiner för kontinuerlig översyn av dina system, affärsprocesser och integrationer. Du kan se det som en regelbunden service som gör dig uppmärksam på problem och flaskhalsar i förväg.

I ett levande ekosystem förändras saker hela tiden – ökande eller minskande volymer, fler e-relationer, utbyggnad över tid/fler lösningar adderade, etc. Om du planerar in regelbunden utvärdering och analys och jobbar proaktivt med att bygga bort flaskhalsar kan du öka din produktivitet och automatiseringsgrad!

Enkel checklista för systemöversyn:

  • Identifiera de mest affärskritiska lösningarna. Är de optimerade? Vad har du för serviceavtal för dessa?
  • Infrastruktur – vilka beroenden finns? Finns några flaskhalsar?
  • Arkitektur – är den optimerad? Finns kontinuerlig övervakning och larmhantering? Håller detta en tillfredsställande nivå? Går det att skapa en mer proaktiv larmhantering och händelseloggning?
  • Systemstruktur – är den optimerad?
Vill du veta mer? Låt oss kontakta dig: