Sök

Är du en VD med koll på läget?

Som CEO / COO behöver du kunna arbeta strategiskt, långsiktigt och proaktivt. Du behöver ha koll på de viktigaste affärsprocesserna, och skapa förutsättningar för digitalisera och effektivisera verksamheten.

 

Det är också CEOs uppgift att sprida en ”business loves IT”- kultur i bolaget. Få alla medarbetare med på tåget – hjälp dem att se IT som en möjliggörare, inte ett hinder på vägen!

Några viktiga insikter för en modern CEO:

  • IT-avdelningen är resursen som äger digitaliseringsresan.
  • IT är en del i affärs- och verksamhetsutvecklingen! Involvera IT i beslut som rör detta.
  • Automatisering är nyckeln till effektiva processer – Optimera affärsprocesser och se till att inte fastna i teknikhinder.

Utmaningar för CEO / COO 

En modern CEO ställs inför en rad tuffa utmaningar, bland annat:

  • Leva upp till tydliga avkastnings- och tillväxtkrav.
  • Digitalisera samtliga funktioner och processer i bolaget.
  • Leverera! – "Inget snack, se till att det händer!"

Vad kostar "den mänskliga faktorn"?

Enligt en aktuell rapport genomförd i Australien uppskattades kostnaden för mänskliga fel till $650 per anställd och år. 

(IDC International, 2020)

Vad kan iCore göra för dig?

Med iCore som integrationspartner får du tillgång till kompetens och verktyg för smidig digitalisering av din verksamhet. Vi hjälper dig effektivisera och automatisera dina processer, och skapar nya möjligheter för tillväxt och innovation. Enligt våra kunder har deras "time-to-market" minskat med 50% sedan de började använda iCore.

Låt inte IT bli ett hinder till förändring – skapa digital ordning och reda med iCore!

Vill du veta mer? Låt oss kontakta dig: