Sök

Stärk din verksamhet med ERP/CRM-integration!

Många företag använder idag både ett ERP-system och ett CRM-system för att hantera sina kärnprocesser och kundrelationer. Vissa omfattande ERP-lösningar erbjuder även integrerad CRM-funktionalitet, men så är inte alltid fallet. Att tillhandahålla en stabil, standardiserad grund för datadelning mellan dessa system är nyckeln till att effektivt hantera ditt företag och dina säljprocesser.

För många företag är ERP- och CRM-systemen de viktigaste komponenterna i deras applikationsinfrastruktur. För att få "best-of-breed" köps dessa system ofta separat och från olika leverantörer. Förr eller senare börjar människor i organisationen se de begränsningar och flexibilitetsproblem som uppstår när ERP- och CRM-systemet inte kan kommunicera och dela data.

 

 

Customer Relationship Management (CRM)

Ett CRM-system är ett system som hanterar företagets relationer och interaktioner med nuvarande och potentiella kunder. Systemet lagrar och bearbetar data från olika kommunikationskanaler (till exempel företagets webbplats, telefon, e-post, livechatt, marknadsföringsmaterial och sociala medier).

Enterprise Resource Planning (ERP)

Ett ERP-system är en typ av omfattande programvara för företagsledning som ett företag eller en organisation använder för att samla in, lagra och hantera affärsdata, till exempel: bokföringsinformation, lager, produktionskapacitet, order och fakturor, fraktdata, finansiell data, försörjningskedja ledningsdetaljer, ekonomi, HR, distribution, m.m.

Fördelarna med ERP/CRM-integration

Med tanke på de stora mängder data som lagras och genereras i dina ERP- och CRM-system kan integration ha många fördelar. Här är några exempel:

  • Eftersom dina ERP- och CRM-system lagrar data i olika databaser måste du lägga mycket jobb på att hålla dem synkroniserade. Med en integrationslösning kan du minimera ”dataredundans”, undvika datasilos och manuell duplicering av information.
  • Försäljnings- och marknadsföringspersonal kan få en mer fullständig bild av en befintlig kund och lättare se möjligheter till merförsäljning baserat på kundens behov av produktuppgraderingar, service etc.
  • En CRM- och ERP-integrationslösning ger anställda tillgång till viktig information i realtid och de kan arbeta mer effektivt. Med lite extra arbete kan du skapa dashboards och gränssnitt som är skräddarsydda för specifika användargrupper, vilket minskar behovet för människor att behärska båda systemen.

ERP/CRM-integration på rätt sätt!

För att få ut det mesta av din ERP/CRM-integrationslösning, tänk på följande:

  • Innan du börjar, samla nyckelpersonerna och sätt ihop en detaljerad lista över affärsbehov. Gå igenom listan regelbundet under projektet för att se till att du är ”på rätt spår” och uppfyller dina mål.
  • Undvik ”punkt-till-punkt”-integration som är dyrt och svårt att underhålla på lång sikt.
Med ett överflöd av API: er är det lättare än någonsin att skapa en "digital spaghetti", vilket resulterar i dålig datakvalitet, felaktiga matchningar och starka personliga beroenden. Detta tillvägagångssätt för integration kommer att göra dig mindre agil och du kommer inte att kunna svara på din organisations behov av förändring på ett effektivt sätt. Du kommer inte att nyttja den verkliga potentialen av processautomatisering och effektivisering.
  • Använd en standardiserad integrationsplattform och se till att nya anslutningar kan ställas in snabbt och enkelt. Välj en leverantör som kan tillhandahålla connektorer / acceleratorer till de system du arbetar med och har erfarenhet av att arbeta med integrationsprojekt i din bransch.
  • Överväg att köra din integrationslösning i molnet - molntjänsterna är billigare, mer flexibla och erbjuder prissättning som kan leda till att sänka den totala ägandekostnaden.
Vill du veta mer? Låt oss kontakta dig: