Sök

Varför behövs ett integrationsramverk?

Syftet med ett integrationsramverk är att tydligt beskriva hur organisationen använder integration för att nå sina affärsmål, samt att definiera gränserna för nuvarande och framtida projekt. Utan ramar kan du bli sittande med ett stort antal inkonsekventa lösningar av låg kvalitet som inte fungerar bra tillsammans.

Integrationsstrategi

När vi arbetar med kunder för att skapa en integrationsstrategi, utgår vi vanligtvis från följande grundläggande principer:

 • Tillåt gradvis ”ad-hoc” implementering av integrationslösningar. Det bör vara möjligt att starta i liten skala och utöka lösningen över tid. Försök inte göra allt på en gång!
 • Främja utvecklingen av en arkitektur baserad på "löst kopplade" komponenter.
 • Skapa en flexibel infrastruktur där informationsflödena kan anpassas till dagens affärsbehov. Inget företag ska behöva ge upp affärsmöjligheter på grund av rigida system och applikationer.
 • Data ska bara behöva anges en gång. Du ska aldrig behöva ange samma data på två ställen. Data redigeras alltid uteslutande i källsystemet och bör göras tillgänglig för alla tjänster eller funktioner som behöver den.

Guidelines

Guidelines beskriver hur dina lösningar dokumenteras, hur ändringar hanteras, vilka namnkonventioner som ska användas, och så vidare.

Kompetens

Ett Integration Competence Center (ICC) består av såväl interna som externa nyckelpersoner som ansvarar för att implementera integrationsstrategin, underhålla och övervaka befintliga lösningar och utveckla nya lösningar i linje med integrationsstrategin och affärsmålen. Att ha en ICC på plats är en grundläggande förutsättning för att regelbundet utvärdera "integrationsmiljön" hos företaget, undvika teknisk skuld och se till att befintliga integrationskomponenter återanvänds på ett optimalt sätt.

Vill du veta mer? Låt oss kontakta dig:
 • Nyheter

  Möt Hans Gillior - expert på digital transformation

  Vi är glada att kunna välkomna Hans Gillior som gästskribent på iCore-bloggen! Hans är specialist på IT/digital transformation och företagseffekterna av digitalisering och globalisering.

 • Nyheter

  iCore samarbetar med Arribatec

  iCore har ingått partnerskap med Arribatec, ett konsult- och mjukvaruföretag som levererar lösningar i världsklass genom en kombination av rätt personer, system och processer.

 • White papers

  Varför ska man ha en integrationsstrategi?

  Med en integrationsstrategi och rätt integrationsverktyg är det möjligt att ställa in dina system för att kommunicera med varandra, vilket gör det enklare att automatisera processflöden och uppnå en hög nivå av kontroll.