Sök

Kontrollera IT-kostnader med ROI och TCO

Enligt analytiker består kostnaderna för digital transformation och applikationsbyten till 50% av integration. Dessa IT-kostnader är ofta dolda i projekt, och svåra för inköpare och beslutsfattare att ha kontroll över. 

 

Så vad kan företag göra för att få bättre kontroll över sina integrations- och IT-kostnader? Vi menar att nyckeln ligger i att lägga tid och ansträngning på strategi, plattform och projekt.

Investeringar i integration är ofta ”mellan- till långsiktiga”, men med det rätta förarbetet och de rätta tekniska förutsättningarna kommer du snart se en positiv effekt på både ROI och TCO. I det korta perspektivet är det sannolikt att du ser en ökning av kostnaderna, eftersom dessa blir synliga på ett helt annat sätt, men över tid kommer du märka att de investeringar du gjort har frigjort resurser till andra värdeskapande aktiviteter och innovation i verksamheten. 

Vad du får

Vår erfarenhet visar att en tydlig integrationsstrategi baserad på affärsmål, kombinerat med en integrationsplattform, resulterar i enastående ROI och TCO över tid. Våra kunder har lyckats minska integrationsrelaterade IT-kostnader upp till 80% över tid.

Med våra molntjänster kan du vara säker på att du bara betalar för det du behöver - du kan närsomhelst skala upp eller ner ditt nyttjande av plattformen för att matcha dina behov.

Vill du veta mer? Låt oss kontakta dig: