Sök

Nyckeln till ett framgångsrikt IT-projekt

För att lyckas med dina IT-projekt och integrationsprojekt behöver du tillgång till expertis, verktyg och metodik. Du måste se till att göra din läxa och inte skynda direkt in i implementeringen, hur frestande det än kan vara när du har en begränsad budget och ett tajt schema.

När vi genomför integrationsprojekt följer vi alltid vår egen projektmetod och leveransmodell, vilket hjälper oss att säkra kvaliteten på leveranserna och etablera framtida styrning av lösningen. Eftersom integration ofta är en långsiktig investering måste varje projekt passa in i ett sammanhang - ett sammanhang som definieras av en övergripande integrationsramverk.

Vår projektmetodik baseras på en iterativ process uppdelad i ett antal tydligt olika faser.

 

  • Definition av affärskrav - Identifiera företagskrav och tekniska krav. Kraven verifieras och utvärderas kontinuerligt under hela utformningen, implementeringen och testningen av lösningen.
  • Design av integrationslösning - Utforma integrationsflödena på en detaljerad nivå.
  • Integrationsutveckling - Implementera integrationsflödet i integrationsplattformen. Skapa byggstenar, testa och utvärdera.
  • User Acceptance Test - Utför UAT i en kontrollerad miljö. Ändra definitionen av affärskrav om det behövs
  • Produktionssättning och överlämning - Produktionssätt lösningarna i kundens system. Ge kunden detaljerad dokumentation och se till att den nya lösningen kan stödjas och hanteras ordentligt.
  • Lärdom av kunskapsöverföring - Utvärdera projektet som helhet.

Läs mer om vår process på iCore Tech.

Kontakta oss för ditt nästa IT-projekt

Våra erfarna projektledare och systemarkitekter vet vikten av att se saker ur ett affärsperspektiv. Vi vet att teknik finns för att stödja affärsprocesser och får aldrig bli ett mål i sig. Du lär dig hur du använder din data på ett strukturerat och kontrollerat sätt, vilket gör dig mer lönsam och mottaglig för förändring.

Vill du veta mer? Låt oss kontakta dig: