93494284.jpeg
Nyheter

iCore och GDPR

Som du säkert vet, träder den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft den 25 maj. Vi vill ta tillfället i akt och uppmärksamma några av de funktioner vi har lagt till i iCore Integration Suite som hjälper dig att följa den nya förordningen.

Här är en kort sammanfattning:

iCIS v4.0

Många aspekter av säkerheten i iCIS har förbättrats, till exempel:

  • Dataskydd har lagts till (kryptering och UI-skydd)
  • Livslängden på spårningsdata kan enkelt konfigureras med paketet Daily maintenance.

iCIS v4.0 Update 3

Utökad hantering av API-säkerhet (autentiseringsserver för OAuth2 och OpenId) med iCore Identity Server (preview version).

iCIS v4.1

Utökad och förbättrad användarhantering. Policy för användarlösenord kan anpassas.

iCIS v4.1 Update 1

I den kommande uppdateringen släpper vi funktioner för förbättrad datasäkerhet och ändringsspårning (för granskningsändamål).

För att lära dig mer om GDPR-stöd i iCIS, se iCIS-hjälpfilen eller kontakta oss direkt!