• Datum
  • Plats Online

iCore Alumni – Nya paket i Azure och säkerhetsperspektivet Cloud vs. On-prem

iCore Alumni är en serie webbinarier riktade till för dig som jobbar med integrationer, digitalisering och IT-arkitektur.

I detta webbinarie möter du våra produktägare Simon och Peter och vår CTO, Håkan. Peter och Håkan går igenom hur vi arbetar med säkerhet i vår Cloudtjänst och vad du som kund bör tänka vid en flytt från On-prem till Cloud. 

Och så släpper vi ett antal paket utformade för att underlätta kommunikationen med Azure. Simon, vår produktägare för Adaptive Development går igenom hur paketen fungerar.

I detta webbinarie:

  • iCore Cloud vs. On Prem ur ett säkerhetsperspektiv
  • Nya paket för integration med Azure