Nyheter

Nya paket för integration med Azure

Vi har sett ett växande behov av effektiv och enkel integration med Microsoft Azure, och släpper därför ett antal paket utformade för att underlätta kommunikationen med viktiga Azure-resurser.

Dessa inkluderar:

  • Blob Storage Connector – Förbättrar hantering av data i molnet genom effektiv lagring och backup.
  • Event Hub Connector – Möjliggör realtidshändelsehantering och dataströmmning med Azure Event Hubs.
  • Service Bus Connector – Stöder robust kommunikation mellan applikationer och tjänster med meddelandeköer och pub/sub-funktionalitet. 

Varje connector är byggd för att hantera kommunikation till eller från respektive azuretjänst via implementation i iCore. Detta ger användarna flexibilitet att installera och köra paketen separat eller tillsammans baserat på specifika integrationskrav.

Connectorerna är utvecklade för att minska komplexiteten och accelerera integrationen med Azure, vilket gör det möjligt för organisationer att snabbt anpassa sig till nya tekniska krav och dra nytta av skalbarhet i molnet.

Så här får du tag på paketen

Paketen är nedladdningsbara från vår portal, men kräver licens.

Vill du veta mer om hur paketen fungerar? Läs mer på vår dokumentationssajt.