Developer

På Developerkursen lär du dig utveckla avancerade integrationskomponenter i form av Scripts, för att implementera processflöden anpassade efter dina affärsbehov.

Anmäl dig nu

Developer.jpg

Kursens omfattning

Tre dagars utbildning på plats.

Förkunskaper

Kursen kräver att du har gått Integration Designer-kursen och att du har grundläggande kunskaper om XML, XML-schemas och Microsoft .Net-ramverket.

Kursens innehåll

Du kommer lära dig att:

  • Skapa och köra ett standard iCore-skript.
  • Skapa ett skript för att analysera innehållet i en XML-fil och skriva en del av innehållet till iCore-loggen.
  • Använda Script Code Generation Tool för att skapa ett skript som kan översätta en XML-fil till ett mellanformat (intermediate format).
  • Skapa ett strukturdefinitionsskript som kan användas för att analysera flatfiler.
  • Berika ett meddelande med data från olika källor (till exempel en affärspartner eller en produktdatabas).

Till kursen medföljer ett kurskompendium för fördjupade studier.

Vem är kursen avsedd för?

Kursen rekommenderas för:

  • Utvecklare
  • Systemanalytiker
  • IT-arkitekter

Kursavgift

Avgiften för Developer är 18.000 SEK per person. Fika och luncher ingår.

Har du frågor?

Kontakta vår utbildningskoordinator Annika Jörs.

Kurstillfällen, hösten 2024

Plats Vecka Datum
Göteborg 40 2024-10-01 -> 2024-10-03
Stockholm 46 2024-11-12 -> 2024-11-14
London 48 2024-11-28 -> 2024-11-29

Anmälan till Developer