21_06_ICORE_Meeting_1219.jpg

Agil konsultation ger kunderna mervärde

Även om agil utveckling har varit standarden i mjukvaruindustrin under en längre tid är det mycket mindre vanligt bland konsultföretag. Efter att nyligen ha bytt från en traditionell konsultmodell till team- och värdebaserad leverans, tycker iCore att fördelarna hittills överväger nackdelarna.

– Agil konsultation har resulterat i snabbare och smidigare leveranser, ökad flexibilitet och gladare medarbetare, säger Rikard Karlsson, Vice President Consulting & Service på iCore.

I mer än 20 år har iCore försett företag med affärsintegrationslösningar där kundens behov alltid har varit i centrum. År 2017 började iCore ”jobba agilt” i konsulttjänster för att ytterligare förbättra kvaliteten i både implementering och leverans.

Rikard Karlsson, Vice President Consulting & Service, och Sofia Lundberg, förändringschef och integrationskonsult, ansvarar för att utveckla den agila arbetsmetoden.

- Vi skapade team bestående av konsulter, säljare och supportpersonal - vi såg till att alla var inblandade i våra kundleveranser. Detta har resulterat i ett närmare samarbete, både med våra kunder och inom iCore, säger Rikard Karlsson.

Snabbare leveranser

En stor fördel med agila team jämfört med den klassiska konsultmodellen är att iCore kan implementera integrationer snabbare. Att inte vara beroende av en enskild konsult utan istället att ha ett helt team bakom sig där alla är uppdaterade på kundernas behov kan påskynda utvecklingen avsevärt. Det eliminerar också risker förknippade med beroendet av enskilda konsulter. Vid sjukfrånvaro eller höga arbetsbelastningar finns alltid en expert tillgänglig. Detta är också en ytterligare försäkran för kunden att få leveranser i tid.

- Vi drivs inte längre av konsulter utan av team och förbättrar därför vår leverans av strategi, råd, support och värde till våra kunder

Hur fungerar det?

Varje team leds av en team coach. Ett team kan arbeta med flera kunder samtidigt, där medlemmar väljer åtgärder och dagliga uppgifter från en uppdaterad backlog.

- Varje klient har en kontaktperson på iCore som ansvarar för att hålla en dialog med kunden, samt säkerställa leveranser. Men varje person i teamet är väl insatt i kundens behov och integrationsutmaningar, säger Sofia Lundberg, förändringschef och integrationskonsult på iCore.

Varje team coach är också medlem i Product Solution Owner-teamet eller PSO. Detta team hanterar stora uppdrag och ansvarar för att hålla koll på de andra teamens nuvarande arbetsbelastningar och introducera nya kunder till ett team.

- Vi strävar efter att vara transparenta gentemot kunderna och försöker alltid arbeta nära dem. I framtiden vill vi komma ännu närmare och säkerställa kontinuerlig feedback för att göra oss ännu bättre.

Ökat kunskapsutbyte

Genom att gå ifrån den traditionella konsultmodellen har iCore också upplevt fördelar i "on-boarding"-processen. Nya medarbetare har nu ett team att lära av och arbeta nära tillsammans med, vilket resulterar i förbättrat samarbete och ett viktigt kunskapsutbyte.

- Vi har en bättre arbetsmiljö. Våra kollegor trivs och våra kunder är nöjda. För oss är att arbeta agilt  framtiden och vi kommer att fortsätta att optimera våra rutiner, säger Rikard Karlsson.

Fördelarna med agil konsulting

Efter att ha jobbat med agil konsulting under en tid har vi funnit att det har följande fördelar:

  • Minskat personligt beroende - projekt är inte beroende av enskilda konsulter.
  • Snabbare leveranser
  • Tillgång till bredare expertis.
  • Ger ett ramverk för kontinuerliga förbättringar.

Lär dig mer om hur vi jobbar med agil konsulting på iCore.