37876975.jpeg

Kan din verksamhet hantera ett digitalt produktionsstopp?

Vi vet av erfarenhet att allvarliga systemfel eller cyberangrepp som leder till produktionsstopp kan bli mycket kostsamma. När det värsta händer är det inte ovanligt att man agerar irrationellt, och att anställda helt plötsligt glömmer av sina mest basala arbetsrutiner när ett verktyg eller en databas inte längre är tillgänglig.

Vi på iCore har sett detta inifrån flera företag som vi jobbar med, och vet hur viktigt det är att ha rätt beredskap. Lite ”digital prepping” idag kommer garanterat få dig att sova bättre och ha ett helt annat självförtroende när olyckan är framme.

Checklista för digital beredskap

  1. Ha koll på ”the basics”: En bra grundläggande IT-säkerhet, inkl användarrättigheter, brandväggar, detektering av intrång, m.m.
  2. Gör en konsekvensanalys – Identifiera dina viktigaste affärsflöden/processer. Vad blir konsekvenserna och kostnaderna om något av dessa drabbas av ett stopp som varar en timme, en dag, eller en vecka?
  3. Se över avtal med kunder och leverantörer. Hur ser ansvarsfördelningen ut? Hur beroende är dina viktigaste processer av externa leverantörer?
  4. Ta fram en tydlig beredskapsplan som beskriver de steg som ska vidtas i olika scenarier (t ex en ransomwareattack som låser en databas). Planen bör inkludera åtgärder för att isolera berörda system, meddela intressenter och återställa verksamheten så snabbt som möjligt.
  5. Gör regelbundna riskbedömningar för att identifiera sårbarheter, och agera på dessa.
  6. Viktigt – utbilda personalen! Se till att de anställda är förberedda och vet hur de ska agera vid en kris. Detta gäller både generell medvetenhet om digitala risker, och att man vet vad man ska göra när krisen är ett faktum. Genomför digitala brandövningar!

...och hur ska du göra med integrationerna?

Det finns en märklig motsägelse i att företag lägger enorma belopp på sina processbärande system, men låter konsulter bygga bräckliga punkt-till-punktkopplingar mellan dessa. Ingen kedja är starkare än den svagaste länken, och det blir såklart ännu svårare att komma tillbaka efter ett produktionsstopp om man inte vet var eller hur man ska återuppta sina digitala flöden.

Vi har hjälp flera kunder och partners att komma tillbaka på banan efter omfattande cyberattacker och systemkrascher. Vi lutar oss mot vår erfarenhet att bygga standardiserade integrationer, och den inbyggda spårningen i vår integrationsplattform.

Om du dessutom väljer att köra iCore i molnet, istället för på egna servrar, slipper du sätta upp interna övervakningsrutiner och jourscheman.

Läs mer om iCore Cloud