iCore-Aim-Mockup.jpg
Nyheter

Visualisera dina integrationer och system

I en alltmer komplex digital värld står företag inför utmaningen att hantera en mängd olika applikationer och integrationer däremellan. För att lösa denna utmaning har iCore utvecklat AIM (Application Integration Map) – en lösning som erbjuder en visuell överblick av integrationslandskapet. Du kan snabbt få en bild över vilka integrationer du har och hur de hänger ihop.  

Louise Wemme, produktägare på iCore, förklarar att AIM är ett verktyg som gör det enklare för användare att snabbt få en överblick och förståelse för sina integrationer.

– AIM tillhandahåller ett visuellt komplement till vår integrationsplattform för att möjliggöra enklare delning av information. Det gör att alla kan ha samma bild att utgå ifrån, säger Louise.

– Till exempel så kan en representant från ekonomiavdelningen välja att se endast en vy med de applikationer och integrationer som berör just dem. Det skapar ett stort värde och lyfter integrationsfrågorna mer naturligt i organisationen.

Louise Wemme.png

Med AIM kan t ex en representant från ekonomiavdelningen välja att se endast en vy med de applikationer och integrationer som berör just dem. Det skapar ett stort värde och lyfter integrationsfrågorna mer naturligt i organisationen.

Louise Wemme, produktägare Portal och AIM på iCore

AIM är en app i iCores portal, My iCore, som ger användare möjlighet att visualisera sina integrationer och få en djupare insikt i sina affärsprocesser. Till skillnad från andra visualiseringslösningar, där man har behövt konfigurera allt man har manuellt, sker detta automatiskt i AIM. Tack vare att AIM är direkt kopplad till plattformen kan information läsas av direkt, vilket säkerställer att informationen alltid är uppdaterad och det i sin tur minskar risken för den mänskliga faktorn.  

AIM är designad för att vara enkel för alla att använda. Man kan till exempel sätta taggar på olika integrationer för att sedan filtrera dem och endast se de integrationer man är intresserad av. 

AIM är framtaget tillsammans med användarna 

Louise berättar att de jobbat mycket med användarfeedback för att få till de funktioner som användarna verkligen vill ha och behöver. Men de behöver också vara lätta att använda. I AIM-applikationen ska användare kunna skapa och utforska integrationer på ett intuitivt sätt. Något som Näva Gunnarsson, UX-designer, fått till genom att involvera användarna i själva design-och kravprocessen:

– Vi tar fram olika demos för användare som de får testa, sedan följer vi upp och justerar därefter. Det gör att vi tar fram lösningen tillsammans med de som faktiskt ska använda den. Det har varit viktigt att få input från många olika branscher eftersom det kan påverka användarbehovet, säger Näva.

Näva Gunnarsson.jpg

Vi tar fram olika demos för användare som de får testa, sedan följer vi upp och justerar därefter. Det har varit viktigt att få input från många olika branscher eftersom det kan påverka användarbehovet.

Näva Gunnarsson, UX-designer på iCore

Näva berättar att utgångspunkten under processen alltid har varit: “Vad ska vi göra för att AIM ska användas mer och hur kan vi få AIM att stötta i arbetet?”. De har haft många engagerade betaanvändare, både interna användare och externa representanter från kunders olika branscher, för att få in så mycket feedback som möjligt till kravprocessen.  

För att det skulle vara sammanhängande med resten av portalen, såg Näva till att göra AIM i samma stil som iCores portal. Det skapar igenkänning och enhetlighet, och bidrar till målet att AIM ska kännas som en självklar del av iCores erbjudande, snarare än en egen entitet.   

Det var även användarbehoven som låg till grund för teknikvalet hos utvecklingsteamet, team Callisto. För att uppnå önskad funktionalitet föll valet på ramverket ReactFlow, där de skapade en dynamisk och skalbar lösning. Med Microfrontend-arkitektur integreras den sömlöst med iCores befintliga portal.

– Vi har arbetat med att extrahera och visualisera data på ett nytt sätt för att möjliggöra en bättre förståelse av integrationerna. Genom att bygga på portalens befintliga arkitektur har vi kunnat skapa en integrerad lösning som uppfyller användarnas behov, säger Martina Eliason, Team Lead för team Callisto. 

AIM gör det enklare att fatta datadrivna beslut  

En av de största fördelarna med AIM är dess förmåga att göra integrationer och affärsprocesser mer transparenta och lättbegripliga för användarna. Genom att erbjuda en visuell överblick av integrationerna kan användarna enkelt identifiera och analysera sina affärsprocesser. Du får helhetsbilden och kan samtidigt borra dig ner i en enskild process och integration.  

Louise berättar att AIM gör det möjligt för användare att se exakt vilka integrationer som finns och hur de påverkar affärsprocesserna. Det ger dem möjlighet att fatta datadrivna beslut och optimera sina affärsprocesser eftersom de enkelt kan se flaskhalsar exempelvis. 

Oändliga möjligheter med AIM  

Framtidsplanerna för AIM inkluderar att fortsätta att samarbeta med kunder och användare för att identifiera och implementera nya funktioner och förbättringar hela tiden.  

 – Vi arbetar aktivt med att samla in feedback från användarna. Vår målsättning är att skapa en lösning som verkligen möter användarnas behov och gör det möjligt för dem att dra full nytta av sina integrationslösningar, säger Louise. 

Vill du se hur enkelt det är att visualisera dina integrationer?  

Boka demo av AIM