Alltid tillgång till rätt data, här och nu!

I avsnitt #6 av vår Vlogg intervjuar vi Louise Wemme, Produktägare för iCore Portal och AIM  (Application Integration Map) hos iCore.

I takt med att företag hanterar allt fler applikationer och system, blir behovet av effektiv integrationshantering avgörande. Genom AIM får du en klar och överskådlig bild av företagets integrationslandskap, och en ökad förståelse för hur system samverkar.

I detta avsnitt pratar vi med Louise om iCore Portal, en central plats för att nå alla iCore-funktioner. Portalen utvecklas kontinuerligt för att ge användarna tillgång till systemlänkar, systemstatus, beställningsmöjligheter och andra iCore-relaterade funktioner. Portalen strävar efter att vara en nyckelkomponent för integrationslösningen, vilket gör integration tillgängligt för alla i organisationen, inte bara IT.

AIM (Application Integration Map) är en app i portalen som erbjuder en översikt över företagets integrationer och applikationer. Det är en visualiseringslösning som ger användarna en uppdaterad bild av sina integrationsflöden.

Reaktionerna på AIM har varit positiva, och det fortsätter att utvecklas baserat på användarfeedback för att passa olika kundbehov. Det strategiska målet är att underlätta samarbete mellan IT och verksamhet, samt att möjliggöra datadrivna beslut genom tillgång till relevant data, säger Louise.

Också i denna video:

  • Vilka är fördelarna med AIM?
  • Inventera dina applikationer!