AdobeStock_496763738.jpeg
Nyheter

Nya insikter visar vilka faktorer som leder till starkare konkurrenskraft och högre lönsamhet

Det är ingen hemlighet att svenska företag behöver anamma ny teknik och ta digitaliseringen på allvar för att vara konkurrenskraftiga mot branschkollegor i andra länder. När rapporten från Radar släpptes blev det tydligt vilka faktorer som leder till starkare konkurrenskraft och ökad lönsamhet. Henrik Molin, CFO på iCore, förklarar hur insikterna från rapporten kan bidra till att driva digitaliseringsutvecklingen framåt och hjälpa svenska företag att stå redo inför framtiden. 

Ett korrelationsvärde på 0.77 talar sitt tydliga språk 

Henrik Molin ville tillsammans med sina kollegor på iCore och Radar undersöka sambandet mellan mängden investeringar i integration, i synnerhet integrationsplattform, och resultattillväxt. Och resultatet av studien bekräftade deras hypotes - med besked! Resultatet visade en stark korrelation, hela 0.77, mellan integrationsplattform och resultattillväxt (En perfekt korrelation är 1.0 som därmed är det högsta värdet man kan få). 

-Detta innebär att de företag som har investerat i en integrationsplattform får en bättre livscykelhantering över sina integrationer genom översikt, kontroll och verktyg för att bygga nya betydligt effektivare, vilket gör att de kan prestera bättre och leverera starkare resultat. Det betyder att ju mer ett företag investerar i integration desto bättre tillväxt får de, säger Henrik. 

Henrik förklarar att integrationer är ett strategiskt försummat område inom många verksamheter. Eftersom integrationer är ett komplext ämne, så är det svårt att inse vilka positiva effekter en integrationsplattform har på verksamheten. Och det har även varit svårt för iCore att faktiskt påvisa de positiva effekterna utan konkreta data.  

-De företag som valt att investera i sina integrationer hade en enorm lönsamhetstillväxt, långt över snittet. Och det blir samma resultat när vi jämför över marknaden, oberoende av bransch, säger Henrik. 

Resultaten i studien är viktiga för företagens affärsvärde  

Denna rapport är otroligt viktig för att förmedla relevanta insikter och hjälpa företag med att prioritera integrations- och datastrategi för att därigenom öka sin tillväxt och sitt resultat.  

-Rapporten har lyckats med att lyfta upp det här ämnet till ytan och visar tydligt bevis för både de kostnadsbesparingar och ökad konkurrenskraft som en integrationsplattform kan bidra med. Vi får då möjlighet till att skapa enorma affärsvärden med hjälp av datan i ryggen. Det har vi inte kunnat påvisa tidigare på ett så tydligt sätt som vi kan nu. Det tycker jag är fantastiskt, säger Henrik. 

I rapporten framgår framförallt att en integrationsplattform sänker företagets relativa kostnader, vilket innebär att kostnaden för varje enskild integration sänks. Istället för att underhålla ett flertal integrationer på olika plattformar, kan man samla alla på ett och samma ställe, och få en tydlig överblick och lättare underhåll.  

En integrationsplattform innebär alltså inte nödvändigtvis att företag investerar mindre i integration över tid, men att det är den höjda skaleffekten och den relativa kostnaden som sjunker avsevärt och bidrar till att bygga starkare lönsamhet på sikt.  

21_05_ICORE_Henrik Molin_006.jpg (1)

Vi är stolta över att dessa resultat har gjort att vi kunnat hjälpa hundratals kunder på deras tillväxtresa med vår integrationsplattform och expertis, säger Henrik.

”Alla ledningsgrupper och affärsutvecklare bör läsa denna rapport”  

Henrik hoppas att, som CFO, kunna förmedla de enorma fördelar som kommer med att förstå värdet av att investera i sina integrationer.  

-Som CFO handlar det om att bygga aktievärde över tid. I rapporten får vi evidens för värdeskapande. De verksamheter som har kommit längst, växer och överträffar sina konkurrenter med råge, säger Henrik.  

Han hoppas att fler CFO:er kan inse fördelarna med att investera i en integrationsplattform och förstå att det är extremt långsiktiga besparingar. Han berättar att historiskt sett har svenska företag jobbat mindre strategiskt och mer kortsiktigt med sina integrationer, där de ofta varit beroende av konsulter. Att ha en integrationsplattform innebär att man får kontroll över alla sina integrationer, återfår flexibiliteten och står redo för framtiden.  

- Det viktigaste är att ha ett öppet sinne och intresse för att utforska ny teknik och nyttoeffekterna av smart integration, och förstå att man inte behöver veta exakt hur det fungerar. För om man har det, finns det stora möjligheter att genomföra förändringar och påverka verksamheten positivt i lång tid framöver, säger Henrik. 

Henrik hoppas att CFO:er tar med sig insikter från rapporten, där de förstår hur de ska tänka långsiktigt och inte dra på sig onödiga kostnader som låser in organisationen i framtida beslut. 

Andra som skulle gynnas av att dra insikter från rapporten är de som jobbar nära IT, samt alla ledningsgrupper, affärsutvecklare och personer som jobbar mer strategiskt kring verksamhetsutveckling. Detta för att kunna bygga sunda och lönsamma bolag som ska växa över tid.  

Affärsnyttan med ett moget data- och integrationsarbete

Endast 2 av 10 företag anser sig ha insikter och förmåga att arbeta med sin data vertikalt inom organisationen. Och bara 1 av 10 anser sig kunna jobba tvärfunktionellt med sin data.

Detta är oroväckande när man beaktar att svenska företags konkurrenskraft hänger på en hög grad av digitalisering och processautomatisering - vi har helt enkelt inte råd att vara ineffektiva inom det här området!

Ta del av rapporten här