White papers

Affärsnyttan med ett moget data- och integrationsarbete

Endast 2 av 10 företag anser sig ha insikter och förmåga att arbeta med sin data vertikalt inom organisationen. Och bara 1 av 10 anser sig kunna jobba tvärfunktionellt med sin data.

Detta är oroväckande när man beaktar att svenska företags konkurrenskraft hänger på en hög grad av digitalisering och processautomatisering - vi har helt enkelt inte råd att vara ineffektiva inom det här området!

Freddie Rinderud.jpg

I genomsnitt får företag endast ut 25 procent av det värde de förväntade sig internt från digitala initiativ och endast 30 procent av det förväntade externa värdet.

Freddie Rinderud, Radar Group

Verksamheter med över 1000 anställda har i genomsnitt 288 olika applikationer, vilket gör det svårt att använda data på ett effektivt sätt över olika delar av företaget. Dessutom är det dyrt att hantera så många applikationer. Att verksamheter ofta har svårt att få ut fulla värdet av sina digitala investeringar beror troligen på klyftan mellan kärnverksamheten och IT-avdelningen, samt mängden applikationer och data en verksamhet hanterar.

Hur ska man göra för att lyckas?

Så vad kännetecknar de företag som lyckas jobba framgångsrikt med sin data? Hur långt har nordiska verksamheter kommit avseende data- och integrationsmognad, vilken affärsnytta skapar de med data, och vad gör de verksamheter som lyckas bäst gör annorlunda jämfört med andra? Det och mycket annat tas upp i denna rapport, som är framtagen i samarbete med den oberoende analytikerfirman Radar Group.

rapport-radar-framsida.png

Vill du läsa rapporten?

Fyll i formuläret nedan så skickar vi ett mail med länk för nedladdning till dig. 

Presentation av rapporten

Vad kännetecknar de företag som lyckas jobba framgångsrikt med sin data? Det och mycket annat tar Niclas och Freddie från Radar upp sin presentation.

Till presentationen