White papers

Kostnadskontroll med effektiva dataflöden

I svåra tider är det viktigt att hantera strategiska data och rikta in dina ansträngningar där de ger bäst effekt. Detta white paper förklarar hur system och applikationer som är sammankopplade med en integrationsplattform leder till effektiva dataflöden och gör det möjligt att påskynda förändringsprocessen.

Ökad tillgång till data ger också en bättre förståelse för hur avdelningar presterar och ger bättre stöd för ledning och ekonomi.

  • Håll reda på masterdata - en förutsättning för att klara svåra tider!
  • Integrationsplattformens roll i förändringsprocessen - exempel och siffror som visar konkreta besparingar.
  • TCO för integrationsprojekt på lång och kort sikt.
  • Ökad digitalisering ger nya sätt att arbeta och bättre beslutsstöd.
  • När krisen är över – förvandla effektiva dataflöden till marknadsandelar.
  • Checklista - frågor att ställa innan integrationsarbetet påbörjas.

Ladda ner detta white paper

Ladda hem detta White paper genom att lämna dina uppgifter. Mail med länk för hemladdning kommer till dig.