Att analysera stora datamängder med AI

I avsnitt #3 av vår Vlogg intervjuar vi Viktor Winberg, integrationskonsult hos iCore, om AI och dess påverkan på integrationsområdet. Om AI som "härskarteknik" som driver på och ändrar andra tekniker vilket gör att utvecklingen går snabbare och inte nödvändigtvis följer traditionella utvecklingsfaser.

AI kommer göra dataintegration mer effektiv, noggrann och skalbar genom intelligenta och automatiserade integrationsflöden vilka möjliggör mer informerade beslut, baserade på realtidsdata.

Att använda AI för att analysera stora datamängder gör att man identifiera mönster och få viktiga insikter med vilka man kan förutse framtida trender och fatta mer informerade, AI-drivna beslut. 

Fallgropar vid tillämpning och implementation av AI inom iPaaS kan undvikas genom att bygga en stabil grund att falla tillbaka på, att arbeta strukturerat och tvärfunktionellt och att du som individ och företag är beredd på att förändras, att hålla dig uppdaterad och påläst. Kort sagt att ha KPL - Koll På Läget.   

Med Viktors insikter får du i detta avsnitt en unik inblick i hur företag kan navigera i AI-transformationen, inte bara som en del av sin digitala strategi, utan som en central drivkraft för innovation och tillväxt.

I detta avsnitt: 

  • Att sätta en stabil grund för AI och integrationsprocesser.
  • Vikten av att ha en öppen dialog om risker och möjligheter med AI.
  • Tre tips för hur man ska tänka kring användningen av AI för att jobba smart och framtidssäkert.