23_40_iCore_portrait_5394_Daniel L.jpg
Nyheter

"Företag som integrerar på ett smart sätt har ett försprång i AI-racet"

Tekniken utvecklas i snabb takt och företag inom retail, transport och logistik står inför utmaningen att ständigt anpassa och förnya sina verksamheter. I senaste avsnittet av iCores Vlogg pratade vi med Daniel Larsson, Senior integrationskonsult på iCore, och fick honom att dela med sig av sina insikter om hur artificiell intelligens (AI) och effektiv integrationsstrategi är nyckeln till att navigera dessa utmaningar framgångsrikt.

Nedan följer ett kort utdrag ur intervjun. Om du vill titta på avsnittet i sin helhet så hittar du det här: iCore Vlogg – Intervju med Daniel Larsson. 

Daniel, hur ser du på AI och dess påverkan specifikt inom transport och logistik?

– AI har en enorm potential att effektivisera och optimera processer inom dessa sektorer. Speciellt inom transport och logistik är det ofta "snabba puckar" – affären är klar, och nu måste den nya kunden snabbt integreras i transport- och lagersystemen. Här spelar AI en kritisk roll för att förbättra både hastigheten och precisionen i dessa processer.

Vilka är de viktigaste övervägandena för företag som vill använda AI för att hantera sin data och förbättra sina affärsprocesser?

– Att ha en effektiv integrationsstrategi är avgörande. Det handlar inte bara om att tekniskt implementera AI; det är lika viktigt att se till att dina processer och ditt team är förberedda och kapabla att utnyttja teknologin fullt ut. Samarbeta med en erfaren leverantör av integrationslösningar kan erbjuda värdefull expertis och stöd i denna process.

Kan du ge exempel på specifika utmaningar inom dessa sektorer där AI kan göra en skillnad?

– Absolut. En vanlig situation är att behöva integrera nya kunder i befintliga system med kort varsel. Här kan AI, kombinerat med automatiserade onboardingprocesser för nya kunder, dramatiskt minska tidsåtgången och öka effektiviteten. Detta innebär inte bara snabbare integration utan också bättre kundservice och en starkare position i marknaden.

Vad skulle du råda en CIO som överväger AI och integration?

– Starta med att definiera klara mål för vad du vill uppnå med AI och integration. Se sedan till att du har rätt verktyg och processer på plats för att stödja detta. En stark, automatiserad onboardingprocess för nya kunder är en utmärkt start. Och kom ihåg, samarbetet med en erfaren partner kan erbjuda ovärderligt stöd genom hela processen.