Kommer AI skapa mer affärsvärde inom data- och integrationsarbete?

I avsnitt #2 av vår Vlogg intervjuar vi Daniel Larsson, Senior integrationskonsult och leveransansvarig hos iCore, om AI och dess påverkan på integrationsområdet och om hur digitalisering och automatisering blir allt viktigare inom transport- och logistiksektorn. 

I takt med att AI fortsätter att påverka marknaden uppstår det en känsla av brådska bland företag. Många är rädda för att hamna på efterkälken och då gäller det att ha en plan och policy i grunden för hur man ska hantera sin data. En data- och integrationsstrategi gör livet lättare.  

Inom transport och logistik är nyckeln till att driva ett framgångsrikt företag tillgång till korrekta uppgifter – dygnet runt. Och utmaningarna är många, här spelar digitalisering och integration en avgörande roll.

I detta avsnitt: 

  • AI inom integrationsområdet – hur ska man komma igång? Hur ska man tänka när utvecklingen går så snabbt och "alla andra" redan verkar ha hoppat på AI-tåget?
  • Transportbranschens största utmaningar – det är mycket som måste fungera för att kunna leverera rätt vara till rätt plats vid rätt tidpunkt
  • Tre tips för hur man ska tänka kring sin data för att jobba smart och framtidssäkert.