iCore Bootcamp 2023 – Hur stor förståelse har företagen för sina affärsprocesser?

iCore Bootcamp 2023 – För att omsätta data- och integrationsstrategier till faktiskt affärsvärde måste det finnas definierade och digitaliserade processer i verksamheten.