iCore Summit 2023 – Att bygga rätt företagskultur

iCore Summit 2023 – Så påverkar er kultur möjligheten att skapa affärsvärde genom digitalisering och data.