Sök

iCore Integration Suite v4.2.5 är ute nu!

iCIS v4.2.5 finns nu tillgänglig för alla som kör lokala installationer av iCIS (on-premise). Denna release innehåller all funktionalitet i iCIS Cloud från v4.2.0 till v4.2.5, bland annat:

  • Förbättrad användarhantering, inklusive stöd för autentisering med OIDC (vid systemlogin), användargrupper och nya användarprivilegier.
  • Component definition locks / komponentlås – Användbart när man vill förhindra att flera olika användare samtidigt gör ändringar i samma komponentdefinition.
  • Stöd för AS2 har arbetats om till att bättre följa specifikationen för EDIINT. AS2-relaterade Workflowaktiviteter stöder nu bl a multipla attachments.
  • Alla datum och tider i iCIS lagras nu i formatet Universal Coordinated Time (UTC). Detta förenklar bl a tidsangivelser och felsökning när man kör klustrade iCore-system.
  • Databashanteringen har förbättrats för att klara ännu högre volymer.

Detaljerad information finns i What's new och Release notes på vår nya dokumentationssajt.

För nedladdning gäller som vanligt iCore Tech

Håkan Holm

Chief Technology Officer
Vill du veta mer? Låt oss kontakta dig: