Sök

Viktig info ang. kommunikation med MS Office 365 / Exchange online

I oktober 2022 kommer Microsoft genomföra förändringar i hanteringen av mailklienter i Office 365 / Exchange Online som kräver att du bl a gör manuella uppdateringar av integrationsflöden där kommunikation med Office 365 ingår.

Specifikt handlar det om att Microsoft av säkerhetsskäl tar bort möjligheten att använda "basic  authentication" för att autentisera mot Office 365 / Exchange online. Istället måste alla användare använda "modern authentication" som bygger på ett Oauth 2.0-flöde med certifikat och klientnycklar (client secrets).

Vad behöver du göra?

Vi kommer inom kort släppa en uppdatering av iCore Integration Suite som innehåller ny funktionalitet för att stödja modern authentication för Office 365 i våra mailaktiviteter och objekt. När denna finns tillgänglig behöver du göra följande:

  • Konfigurera tillstånd (permissions) för att skicka och ta emot mail i den applikation där autentisering görs (t ex Azure AD).
  • Ladda ner och installera den nya versionen av iCIS.
  • Manuellt göra ändringar i alla komponentdefinitioner som innehåller aktiviteter och objekt som kommunicerar med Office 365. Vi kommer publicera utförlig information om vilka aktiviteter och objekt som berörs.

OBS - Planera in att göra detta arbete i god tid innan ändringen sker i oktober. Vi kommer göra löpande uppdateringar av den här sidan, så sätt gärna ett bokmärke!  

Mer information

Läs mer här:

Håkan Holm

Chief Technology Officer
Vill du veta mer? Låt oss kontakta dig: