Sök

Thomas Madsen Chief Marketing Officer

Thomas Madsen är en av grundarna av iCore Solutions och har arbetat med försäljning och marknadsföring sedan början av åttiotalet. Han har haft flera ledande befattningar inom bland annat Moore Paragon och Strålfors System.

Thomas började som försäljningschef och fick uppdraget att bygga en filial i Stockholm på Strålfors System 1995. Han var ansvarig för att starta en affärsenhet för elektronisk dokumenthantering de sista två åren på Strålfors och var också en del av koncernledningen på Strålfors System.

Thomas är vår huvudkontakt för kunder och partners i Storbritannien.

Telefon: +46 709 17 98 04