Sök

Är du en CIO som driver affärsutveckling?

Enligt både Gartner och Radar Group kommer andelen av IT-budgeten som används för att ”hålla lampan tänd” att fortsätta minska i framtiden. Båda säger också att allt fler applikationer kommer flytta till molnet. Dessa trender öppnar upp för mycket innovation och flexibilitet på IT-området, och kräver en vaken CIO som förstår sig på affärsutveckling och kan prata verksamhetens språk.

 

CIO-rollen har förändrats mycket de senaste åren och CIO:n har gått ifrån en renodlat teknisk roll, till att bli mer av en affärsarkitekt.

Några viktiga insikter för en modern CIO:

  • Du behöver jobba för att skapa en IT-vänlig kultur i bolaget. Få dina kollegor att förstå att IT har en nyckelroll i affärs- och verksamhetsutvecklingen! 
  • Ta dig an rollen som pålitlig rådgivare till verksamheten. Kliv upp ur ”IT-grottan” och skapa ett gemensamt språk som alla kan förstå.
  • När robotisering- och automatiseringsverktyg blir tillgängliga för allt fler utanför IT-avdelningen, är det viktigare än någonsin att CIO kan agera som en sammanhållande kraft.

Vidare behöver du verka för att:

  • Optimera arbetsmönster och processer - se till att inte fastna i teknikoptimering och gränssnittsproblem.
  • Ge verksamheten bättre koll på affärsprocesserna för att kunna automatisera och återanvända.
  • Komma ifrån hårda beroenden på system-, person- och leverantörsnivå!
Globala slutanvändares utgifter för publika molntjänster beräknas växa med 23,1% 2021 till totalt 332,3 miljarder dollar, från 270 miljarder dollar 2020.

(Gartner, 2021)

Vad kan iCore göra för dig?

Med iCore som integrationspartner får du förutsättningar för fullständig kontroll över ekosystem och arkitektur. Vi möjliggör best-of-breed och du behöver inte längre vara beroende av enskilda personer eller konsulter när de interna IT-projekten blir fler.

Våra lösningar bidrar till effektiv och affärsvänlig IT!

Vill du veta mer? Låt oss kontakta dig: