Sök

Bli en framgångsrik, agil CPO!

Som CPO / inköpschef ansvarar du och ditt team för att verksamheten alltid har rätt resurser och material på plats vid rätt tidpunkt. Du är även ansvarig för att underhålla relationen med leverantörer, identifiera möjligheter till kostnadsbesparingar och öka lönsamheten. 

 

För att lyckas med digital transformation inom inköp och upphandling, och ge dig förutsättningarna för att bli en framgångsrik "agil CPO", behöver din organisation en tydlig, genomarbetad digitaliseringsstrategi som är sanktionerad från ledningsnivå (en "digital road map"). 

När denna väl är på plats, kan du gå vidare med att analysera processer, identifiera flaskhalsar och områden där digitalisering skapar värde. När grundarbetet är gjort kan du börja jobba kontinuerligt med att automatisera handelsflödet. Att ta bort manuella mellansteg sparar inte bara pengar – det ger dig även flexibilitet att både byta ut leverantörer och system över tid utan att det blir omvälvande projekt.

Utmaningar för CPO

I din roll behöver du kunna hantera:

  • Risk relaterad till material- och komponentbrist, leverantörskonkurser, och ha en beredskap för "svarta svanar" (t ex pandemier, effekter av klimatförändring, m.m.).
  • Processoptimering med kostnadskontroll.
  • Automatisering av handelsrelationer i hela flödet, Purchase to Pay (P2P)
  • Kombinationen av webb och traditionell EDI.
  • Utveckling mot omnichannel, även om ni är ett B2B-företag.
Dålig datakvalitet, system som inte är integrerade och brist på finansiering är de största hindren för att uppnå effektiv användning av digital teknik inom inköp.

(CPO survey, Deloitte 2021)

Vad kan iCore göra för dig?

Vi på iCore har lång erfarenhet av att jobba strategiskt med digitalisering och integration, samt effektivisera och automatisera handelsrelationerna för företag med stora krav på leveransprecision.

Nästan alla våra befintliga användare nyttjar vår plattform för att effektivisera handelsutbyte med leverantörer och kunder. Ta en titt på våra kundcase nedan!

Vill du veta mer? Låt oss kontakta dig: