hakan_jacket.jpg
Nyheter

Bekymmerslös integration i molnet!

Den 14 mars släpper iCore officiellt en helt ny plattform för molnintegration.  Den nya plattformen är utformad för moderna företag, och kopplar ihop ERP, leveranskedjor och tredjepartssystem utan behov av lokala datacenter.

Berätta för oss Håkan Holm, CTO på iCore, varför har ni utvecklat iCore Cloud Services?

- Det är något vi har funderat på länge, men nu låg det rätt i tiden. Vi är stolta över att erbjuda våra kunder en molnbaserad integrationslösning som fungerar felfritt med olika system och versioner. Vi ser integrationsplattformen som ett lager, ovanpå klientens system, där de är fria att göra uppgraderingar, ersätta eller lägga till system utan att störa resten av de anslutna systemen.

Vilka är fördelarna med molnbaserad integration?

- Det är bekymmerslöst. Du behöver inte hantera dina egna datacenter för att hantera dina integrationer. Vi erbjuder också vår expertis och många års erfarenhet inom integrationsområdet, vilket innebär att du inte behöver ha en stor IT-avdelning för att allt ska kunna implementeras. Du får en tjänst som vi tar hand om och uppgraderar, och du kan fokusera på din kärnverksamhet.

Är det lika säkert som en lokal lösning?

- Självklart! Vi har många års erfarenhet och kunskap i kombination med Microsofts säkra Azure-plattform anpassad för moderna företags behov.

Kommer molnintegration att ersätta lokala lösningar?

- Nej, vi ser det mer som ett komplement än en ersättare. Men molntjänsterna erbjuder en ny nivå av frihet och flexibilitet, och kunderna kan lita på att iCore hanterar alla deras hårdvaru- och integrationsbehov.

Är detta framtiden för systemintegration?

- Lokallösningen kommer att finnas kvar, men vi tror att fler och fler företag kommer att se nyttan av att arbeta i molnet. Vi kommer naturligtvis att fortsätta utveckla båda plattformarna och tror att en blandning av de två kan vara till stor nytta för företag.