"Man måste våga använda tekniker som man inte använt tidigare"

Intervju med Anders Hasselberg, produktägare iCore Cloud Services.