iCore Summit 2022 - Affärsnyttan med data- och integrationsarbete

Radarparet Niclas Hansson och Freddie Rinderud delar med sig av resultat från sin utredning av affärsnyttan med data- och integrationsarbete på svenska företag.

Bara 2 av 10 företag anser sig ha insikter och förmåga att jobba med sin data vertikalt inom organisationen. Och bara 1 av 10 anser sig kunna jobba tvärfunktionellt med sin data. Detta är oroväckande när man beaktar att svenska företags konkurrenskraft hänger på en hög grad av digitalisering och processautomatisering - vi har helt enkelt inte råd att vara dåliga på det här!

Så vad kännetecknar de företag som lyckas jobba framgångsrikt med sin data? Det och mycket annat tar Niclas och Freddie upp i presentationen.

Vill du läsa deras rapport i sin helhet? Du kan ladda ner den här.