Fokusera på processerna, inte den bakomliggande tekniken!

I avsnitt #5 av vår Vlogg intervjuar vi Håkan Holm, Chief Technology Officer och integrationsevangelist hos iCore.

Med över 20 års erfarenhet inom branschen och en passion för att driva teknologiska framsteg, ger Håkan oss en insiktsfull inblick i hur integrationslandskapet har förändrats över tid och vilka utmaningar och möjligheter som väntar framöver.

I detta avsnitt pratar vi med Håkan om hur integrationsbehovet hos företag och hur tekniken bakom integrationslösningar genomgått betydande förändringar över åren. Om fallgropar och utmaningar som ofta uppstår när man dyker ner i tekniska detaljer för tidigt istället för att först förstå processerna och kraven.

Håkan ger oss också värdefulla råd om vikten av att inte bara fokusera på själva integrationstekniken utan att utgå från processerna och även överväga långsiktiga aspekter såsom hur systemet kommer att fungera över tid och att använda AI för prognosticering, övervakning och analys för att förutse förändringar och fel.

I detta avsnitt:

  • Hur jobbar man smart med integration och data? 
  • Vilka är de vanligaste fallgroparna man kan hamna i? Vad ska man undvika?
  • Vilken påverkan har AI på integrationsområdet?
  • Håkans tips på hur att tänka kring sitt arbete med data och intergation.