Ge verksamheten den data den behöver!

I avsnitt #4 av vår Vlogg intervjuar vi Peter Nilsson, Produktägare för Integrationsplattform & Cloud hos iCore.

Integration och dataflöden låter kanske som tekniska ämnen, men vi vet att de ofta går långt utanför IT-avdelningen och berör många delar av en verksamhet. Så vad krävs för att man ska få verksamhet och ledning att se värdet i att jobba strategiskt och långsiktigt med integration? Det och mycket annat pratar vi om med Peter i det här avsnittet.  

Detta avsnitt är laddat med konkreta exempel och råd från Peter som illustrerar hur strategiska beslut inom integrationsområdet kan påverka hela företagets framtid. 

Peter delar med sig av insikter om hur en välutvecklad integrationsstrategi gör det möjligt att jobba proaktivt för att maximera nyttan av dataflöden inom organisationer. Han diskuterar även hur iCore aktivt arbetar för att förbättra stödet till integrationsarkitekter och hur detta påverkar företagens möjlighet att skapa affärsvärde.

Också i denna video:

  • Vikten av att ha en klar och dynamisk bild av det aktuella "integrationslandskapet".
  • Hur en välplanerad integrationsstrategi kan förebygga vanliga fallgropar i digitaliseringsprocessen.
  • Peters vision om iCores framtida roll i att stödja företags digitala transformation.