AdobeStock_364161100.jpeg
Nyheter

Så kan hållbara processer inom retail göra skillnad för lönsamheten

Dagens dynamiska landskap sätter en ökad press på detaljhandeln att anpassa sig till föränderliga kundkrav och ökad konkurrens samtidigt som de ska leverera en kundupplevelse i toppklass. Idag vet många företag vad som behöver göras för att ta sig dit, men sitter fast i gamla lösningar och hårda kopplingar som begränsar dem förklarar Tomas Zorjan, detaljhandelsexpert på iCore. Vi pratade med Tomas för att bättre förstå hur man kan gå tillväga för att faktiskt lyckas få till effektiva och hållbara processer samt öka lönsamheten.

Hållbara processer kräver automatisering

Inom retail finns många processer som behöver vara välplanerade och genomtänkta för att kunna möta kundernas krav och förväntningar. Dagens kunder värderar hållbarhet högt, därför behöver retailföretag ha ett starkt fokus på just hållbarheten i sin verksamhet och sina processer. Bristande processer kan vara det som i slutändan leder till att ni som företag inte lever upp till kundernas hållbarhetskrav. Exempelvis kan ett för kortsiktigt fokus i försäljningsprocessen, där man ska få ut mycket produkter på kort tid, riskera att skada varumärket. Ett annat exempel är ineffektiv transportlogistik som kan resultera i långa väntetider och högre miljöpåverkan. 

De flesta retailföretag är idag medvetna om att de måste fokusera på hållbara processer för att skapa en bra kundupplevelse. Denna insikt har verkligen slagit igenom de senaste åren. Dock bromsas implementeringen av att det fortfarande är mycket manuell hantering och en låg grad av automatisering. Det leder till att processerna inte blir så effektiva som de skulle kunna vara.

Många sitter fast i gamla lösningar och hårda kopplingar

Tomas förklarar att det finns en ökad medvetenhet om utmaningarna inom retail, men trots det sitter många fast i gamla lösningar som leder till att förändringar blir svårare och tar längre tid. 

– Man vet vad man behöver göra, vad man behöver bli bättre på och vad man behöver fokusera på, men det är fortfarande mycket manuell hantering och låg automatiseringsgrad hos många, säger Tomas.

Anledningen till att många företag inte lyckats digitalisera och automatisera sina lösningar och processer är att man har en enorm “legacy” med många gamla system och applikationer. 

– Detta är det största hindret för retailbolag idag. De har målat in sig i ett hörn gällande de tekniska lösningarna, där man är systemberoende och har hårda kopplingar mellan systemen. Vi vet av erfarenhet av e-handelsprojekt inom retail att det ofta är mer än tio applikationer som ska utbyta information med varandra. Hårda kopplingar och många stakeholders innebär också tyvärr trög förändringstakt.

– Och de har dålig koll på sin data. Man får in så stora mängder data, men vet inte hur man ska använda den. Detta kan leda till långa bearbetningstider, stora felmarginaler och höga kostnader. Vilket i sin tur påverkar kundupplevelsen och, i slutändan, lönsamheten negativt, säger Tomas.

Hållbara processer skapar lönsamma företag

När det kommer till att skapa hållbara processer betonar Tomas vikten av att det måste genomsyra hela företaget. För att lyckas behöver synsättet finnas hela vägen från ledningsgruppen till personalen som jobbar på lagret och packar varorna. 

– Du behöver börja med att identifiera och fokusera på att sätta era processer internt. Därefter kan du se till att den tekniska aspekten finns på plats för att få ut maximal nytta från era processer och se till att maximera potentialen i att faktiskt ha strukturerade och definierade processer. För att lyckas behöver man idag ha olika system och applikationer som stöder de interna processer man har tagit fram och här ska du tänka smart och långsiktigt. Du behöver inte samla allt i samma system, utan kan med fördel tänka mer nischat. 

– Idag jobbar man ofta med “best of breed”, där man använder nischade system för varje område i verksamheten. Det är fantastisk, men för att det ska gå så måste du ha järnkoll på era integrationer och se till att de olika systemen pratar med varandra på rätt sätt. Du behöver också se till att systemen är sammankopplade i en löst kopplad arkitektur, där du har möjlighet att byta ut ett system när det behövs.

– Lyckas ni sätta effektiva och strukturerade processer internt så har ni många fördelar att hämta hem gällande lönsamhet såväl som kundupplevelse. Med genomtänkta processer som dessutom har ett hållbarhetsfokus och hög automatiseringsgrad så kommer kundupplevelsen att förbättras. Det bidrar i sin tur till ökad försäljning, ökad konkurrenskraft, ökad lönsamhet och ett starkare varumärke. Det är just den förbättrade kundupplevelsen, att det känns bra att handla hos ett visst företag, som blir nyckeln till ökad lönsamhet. Därför är era processer nyckeln till framgång menar Tomas.

23_40_iCore_portrait_5596_Tomas Z.jpg

Genom att skapa effektiva och hållbara processer kan retailföretag inte bara förbättra sin lönsamhet utan även stärka sin position på marknaden och erbjuda en överlägsen kundupplevelse.

Tomas Zorjan, Key Account Manager och retailexpert på iCore

Tomas 3 bästa tips för hållbara processer

Tomas avslutar med att dela sina tre bästa råd för företag inom detaljhandeln som strävar efter innovation och automatisering. Det första rådet är det mest grundläggandet fokuset som behöver finnas i hela organisationen menar Tomas:

  1. Prioritera kundupplevelsen på riktigt! Det allra viktigaste är att sätta kundens upplevelse i centrum, på riktigt. Fokusera på att ge kunden en bra känsla i magen när de handlar hos er, oavsett om det är online eller i fysisk butik. Nyckeln här är att fokusera på omnikanal, det vill säga att sträva efter att leverera en enhetlig upplevelse oavsett vilken kanal kunden väljer att handla från. Här är det era interna processer som säkerställer denna enhetlighet.
  2. Anamma "best of breed"-principen. Välj och investera i de bästa systemen som existerar för dina processer. Det handlar om att välja system som verkligen kommer att underlätta och förbättra arbetet i alla delar av verksamheten. Du behöver inte alltid samla allt i samma korg, utan tänk långsiktigt och smart för att kombinera de mest nischade system som finns för att skapa maximalt affärsvärde.
  3. Fokusera på digitalisering OCH automatisering. Efter att ha valt de bästa och mest nischade systemen så behöver ni fokusera på att digitalisera och även automatisera processerna. Stanna inte vid endast digitalisering, utan se till att automatisera bort manuella mellansteg. För att kunna digitalisera och automatisera det som går behöver ni ha en löst kopplad arkitektur som möjliggör smidig integration mellan systemen och inte begränsar er. En lös arkitektur bidrar till att effektivisera och optimera företagets dagliga rutiner och lägger samtidigt grunden för skalbarhet.

Skapa hållbara processer idag

Det är dags för ledare inom detaljhandeln att se över sina processer och effektivisera dem för att stärka sin konkurrenskraft och möta kundernas förväntningar på riktigt. De mest framåtlutade företagen har redan börjat denna transformation.

Vill du veta var du ska börja i just din organisation? Kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång. 

Boka möte

Läs mer