cellbes_brand_page_desktop_2_1.jpg
Cellbes logotyp

Bara best-of-breed duger för Cellbes – har koll på sina data med hjälp av iCore

Anrika svenska Cellbes, med rötter tillbaka till 1954 och postordertiden, är idag en av norra Europas ledande e-handelskoncerner. Cellbes har huvudkontor i Borås och verksamheter i nio europeiska länder, med ambitionen att expandera vidare.

– iCore tar helhetsansvar, agerar som strategiskt bollplank och ger tips i frågor som berör hela IT-strukturen – inte bara det som går via iCore, säger Magnus Vestergaard, System Manager på Cellbes.

Retailbranschen är hårt konkurrensutsatt och med fokus på kostnadseffektivitet, samtidigt som kundupplevelse, snabba leveranser och enkla köp står i fokus. Cellbes började arbeta med iCore 2022 och sökte ett modernt affärssystem och en IT-partner som har leveranskapacitet och strategiskt tänk. De ville ha en löst kopplad IT-arkitektur med ett systemoberoende för att enkelt och snabbt kunna byta och uppgradera system anpassade för Cellbes verksamhet, där best-of-breed är ledordet.

Cellbes upplevde bland annat en utmaning i en stor mängd manuellt arbete, där information skickades fram och tillbaka mellan enheter och leverantörer, vilket var tidsödande och som kunde orsaka fel.

Ökad automatiseringsgrad med en integrationsplattform

Cellbes kopplade tidigt i samarbetet på integrationsplattformen iCore Integration Suite, vilket minskar mängden manuellt arbete samt ökar förändringstakten i samband med att det blir enklare att koppla på och bort system.

Ett av de första projekten iCore och Cellbes genomförde tillsammans var också att implementera ett Digital Asset Management, DAM, system, även kallat digitalt materialförvaltningssystem. Det hanterar organisationens samtliga digitala tillgångar som exempelvis CMS, intranät, e-handelsplattform, dokument, mediabank med mera. Cellbes ville bland annat öka kontrollen över organisationens bilder, och enkelt kunna dela information mellan exempelvis inköpsavdelningen och fotografer.

Cellbes bytte även ekonomisystem från Microsoft Dynamics till Dynamics 365 Business Central, som möjliggör koppling mellan nya system, affärssystem och fakturasystem.

– Vi upplever flera systemmässiga fördelar, framförallt i att vi kan övervaka data på ett och samma ställe. Skulle vi också någon gång vilja byta ut ett system går det enkelt, och där vi får mycket hjälp från iCore.

Cellbes_Magnus_Vestergard.jpeg

Vi upplever flera systemmässiga fördelar, framförallt i att vi kan övervaka data på ett och samma ställe. Skulle vi också någon gång vilja byta ut ett system går det enkelt, och där vi får mycket hjälp från iCore.

Magnus Vestergaard, System Manager på Cellbes

Ökad kontroll och insyn i var data befinner sig i företaget

Idag har Cellbes en större kontroll över organisationens dataflöden, och kan se vad som skickas och tas emot – såväl internt som gentemot leverantörer och samarbetspartners. Detta har även bidragit till att automatiseringsgraden har ökat, med minskad manuell handpåläggning som följd.

Cellbes IT-miljö ligger idag i molnet, med hjälp av iCore Cloud Services. Det ger medarbetarna enkel tillgång till data, varsomhelst och närsomhelst.

– iCore har en projektinriktad och strategisk roll som tar ansvar och lyssnar på våra behov. Samarbetet fungerar väldigt bra, det är täta dialoger som vi uppskattar, säger Magnus Vestergaard, System Manager på Cellbes.

Målsättningen framåt är att fortsätta växa, där Norden är prioriterad marknad. I en konkurrensutsatt bransch gäller det att vara i framkant inom sin IT-struktur, framöver planerar Cellbes att lägga in fler system via iCore, för att öka flexibilitet och övervakningsgrad av data.

Om Cellbes

Cellbes AB är en av norra Europas ledande distans/e-handelskoncerner. Koncernen, som har svenskt ägande med huvudkontor i Borås, omsätter ca 600 miljoner och har verksamheter i totalt nio europeiska länder. I Sverige finns ca 100 anställda och försäljningen domineras av mode via e-handel.